Dokumentumok

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program

Betegjogi képviselő

Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetősége

Ellátottjogi képviselő

Hírek ÁROP - 1.A.3.

2015. július 10.

Felhívás

Tisztelt Marcali és  Marcali Járási Lakosok!

Marcali Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3. -2014. azonosító számú, „Esélyt mindenkinek”projekt megvalósításának keretében készíti el a „Marcali Járási Esélyteremtési-programtervet”. A programterv alapvetően a települések által korábban elkészített helyi esélyegyenlőség programokra épül és a mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, a fogyatékkal élő személyek, a romák és az idősek társadalmi hátrányainak mérséklésére, esélyeik növelésére irányul.
Ebbe a munkába szeretnénk minél szélesebb körben bevonni a nevezett csoportokhoz tartozó embereket annak érdekében, hogy a valós esélyegyenlőségi problémák mérséklésére irányuló tervezetek/intézkedések szerepeljenek a programtervben, - ami a 2020-ig történő ez irányú fejlesztések alapját adja.
Ezért kérjük Önöket, hogy érintettként a hátrányok/problémák leírását (fő területei: a foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás/képzés, egészségügyi és szociális ellátások, közszolgáltatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés) és megoldási javaslataikat osszák meg a projekt megvalósítóival, hogy azok a programterv készítése során segítséget adjanak számunkra.
Javaslataikat az esely@marcali.hu e-mail címre várjuk.
A beküldés határideje: 2015. augusztus 10.
Az esélyegyenlőségi projekt tartalmáról bővebben tájékozódhat Marcali város hivatalos weboldalán, a www.marcali.hu címen.

Számítunk megtisztelő együttműködésükre!

Marcali, 2015. július 08..

 

Filebics Magdolna
a projekt szakmai felelőse                 
Pápainé dr. Káplár Orsolya s.k.
projektmenedzser


2015. június 06.

Településeink részt vesznek Marcali Város Önkormányzatának a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” ÁROP - 1.A.3. – 2014. „esélyt mindenkinek” szakmai programjában, illetőleg a Marcali Járás Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésében.

A szakmai anyagok itt elérhetőek!