Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
    1.1.1 Elérhetőségi adatok
    1.1.2 A szervezeti struktúra
    1.1.3 A szerv vezetői
1.2 A felügyeleti költségvetési szervek *
    1.2.1 a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy      alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv *
1.3 Gazdálkodó szervezetek *
    1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő                      gazdálkodó szervezetek *
1.4 Közalapítványok *
    1.4.1 A szerv által alapított közalapítványok *
1.5 Lapok
    1.5.1 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek *

2. Tevékenységre, müködésre vonatkozó        adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre *
    2.1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat
     2.1.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
    2.1.3 Közös Hivatal Információátadási Szabályzata
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok *
2.3 Közszolgáltatások *
    2.3.1 Folyékony hulladékszállítás rendje
    2.3.2 Lomtalanítás
    2.3.3 Hulladékszállítás
    2.3.4 Közműszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok *
2.6 Döntéshozatal, ülések
    2.6.1 A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai
    2.6.2 Képviselő-testületi szerv üléseire vonatkozó adatok
        2.6.2.1 2021. évi ülés és munkaterv
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok                                2.7.1 Jegyzőkönyvek, előterjesztések , rendeletek
2.8 Pályázatok
2.9 Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős. A közérdekű adatok megismerését az érintett szervezeti egységnél kezdeményezheti az ügyfél.

Hatósági statisztikák: 2015. év , 2016. év
2.11 Közzétételi listák *

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések *
    3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája *
    3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései *
    3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok *
    3.1.4 A működés eredményessége, teljesítménye *
    3.1.5 Működése statisztika *
3.2 Költségvetések, beszámolók *
    3.2.1 Éves költségvetések
        3.2.1.1 2008-2013. évi Költségvetések
        3.2.1.2 2014. évi Költségvetés
        3.2.1.3 2015. évi Költségvetés
        3.2.1.4 2016. évi Költségvetés
        3.2.1.5 2017. évi Költségvetés
        3.2.1.6 2018. évi Költségvetés
        3.2.1.7 2019. évi Költségvetés
        3.2.1.8 2020. évi költségvetés
       
3.2.1.9 2021. évi költségvetés
3.2.2 Számviteli beszámolók *
    3.2.3 A költségvetés végrehajtása
        3.2.3.1 2008-2012. évi Zárszámadások
        3.2.3.2 2013. évi Zárszámadás
        3.2.3.3 2014. évi Zárszámadás
        3.2.3.4 2015. évi Zárszámadás
        3.2.3.5 2016. évi Zárszámadás
        3.2.3.6 2017. évi Zárszámadás
        3.2.3.7 2018. évi Zárszámadás
        3.2.3.8 2019. évi Zárszámadás

3.3 Működés *
    3.3.1 A foglalkoztatottak *
    3.3.2 Támogatások
        3.3.2.1 2014. évi Támogatások
        3.3.2.2 2015. évi Támogatások
        3.3.2.3 2016. évi Támogatások
        3.3.2.4 2017. évi Támogatások
        3.3.2.5 2018. évi Támogatások
        3.3.2.6 2019. évi Támogatások
        3.3.2.7 2020. évi Támogatások
       
3.3.2.8 2021. évi Támogatások

    3.3.3 Szerződések
        3.3.3.1 2013. évi Szerződések
        3.3.3.2 2014. évi Szerződések
        3.3.3.3 2015. évi Szerződések
        3.3.3.4 2016. évi Szerződések
        3.3.3.5 2017. évi Szerződések
        3.3.3.6 2018. évi Szerződések
        3.3.3.7 2019. évi Szerződések
        3.3.3.8 2020. évi Szerződések
    3.3.4 Koncessziók *
    3.3.5 egyéb kifizetések *
    3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
    Pályázatok
    3.3.7 Közbeszerzés

* Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre