Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Állampolgárok!

Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban kapott felhatalmazása alapján, 2012. december 14-i közös testületi ülésen létrehozták a BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT, amely 2013. január 1. napjával kezdi meg működését.

Ezzel egyidejűleg, megszűnik a Balatonberényi Polgármesteri Hivatal és Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége.

A közös hivatal létrehozását az indokolta, hogy 2013. január 1. napjától azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt.

Az új hivatal feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a hivatalt létrehozó megállapodás állapítja meg. A feladatokat 18 fő köztisztviselő végzi.

A hivatal szerves része ként kettő kirendeltség működik.

Balatonberényben a Kossuth tér 1. szám alatt.

A kirendeltségen a képviselő testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, meghatározott napokon, szakügyintéző ügyfélfogadásával biztosítjuk, így

- szociális és gyermekvédelmi ügyek,

- hagyatéki ügyek,

- pénztári ki-, befizetések

- adóigazgatási ügyek,

Köztisztviselők létszáma: 3 fő

 

Balatonmáriafürdőn 
a Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatt.

 

A kirendeltségen a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett, ügyfél-tájékoztatási feladatokat lát el a hivatal 1 fő köztisztviselővel. A feltételek kialakítása, a közösségi ház felújítása folyamatban van, befejezése, a 2013. év végén várható.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken:

Hétfőn, szerdán, csütörtökön délelőtt 8:00-12:00, délután 13:00-16:00

pénteken: 8:00-12:00

Kedden nincs ügyfélfogadás.

 

Hivatalunk célja, hogy a hatósági feladatokat ellátása mellett, a települési önkormányzatok feladatellátását magas színvonalon segítse, a hivatalhoz forduló polgárok, ügyeinek intézésében partner legyen.

Fontos megjegyezni, hogy 2013. január 1-ével a Marcali Járási Hivatal is megkezdi működését.

A Hivatal elérhetőségeiről, feladatellátásáról folyamatosan tájékoztatom Önöket a helyi újságokban és honlapokon.

Mestyán Valéria címzetes főjegyző, a hivatal vezetője

©2020 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search