Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők:

1.1.1 Elérhetőségi adatok

1.1.2 A szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetői

1.2 A felügyeleti költségvetési szervek:

1.2.1 a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3 Gazdálkodó szervezetek:

1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok:

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

1.5 Lapok:

1.5.1 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

2.1.2 Közös Hivatal Információátadási Szabályzata

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3 Közszolgáltatások

2.3.1 Folyékony hulladékszállítás rendje

2.3.2 Lomtalanítás 2018

2.3.3 Hulladékszállítás rendje naptár

2.3.4 Közműszolgáltatások

2.4 A szerv nyilvántartásai

2.5 Nyilvános kiadványok

2.6 Döntéshozatal, ülések

2.6.1 A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai

2.6.2 Képviselő-testületi szerv üléseire vonatkozó adatok

2.6.2.1 2018. évi ülés és munkaterv

2.6.2.2 jegyzőkönyvek és előterjesztések

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

                    2.7.1 Előterjesztések

                    2.7.2 Jegyzőkönyvek

                    2.7.1 Rendeletek

                       

 

2.8 Pályázatok

                              Pályázat családgondozó munkakör betöltésére

                              Ajánlattétel önkormányzati ingatlanra

2.9 Hirdetmények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős. A közérdekű adatok megismerését az érintett szervezeti egységnél kezdeményezheti az ügyfél.

Hatósági statisztikák:

2014.év

2015.év

2016.év I. félév

2016.év II. félév

2.11 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítménye

3.1.5 Működése statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Költségvetés 2014

Költségvetés 2015

Költségvetés 2016

Költségvetés 2017

Költségvetés 2018

3.2.2. Számviteli beszámolók (Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre)

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

         3.2.3.1 Zárszámadás

                   Zárszámadás 2013

                   Zárszámadás 2014

                   Zárszámadás 2015

                   Zárszámadás 2016

 

 

 

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

3.3.2 Támogatások

3.3.2.1 2014. évi Támogatások

3.3.2.2 2015.évi Támogatások

3.3.2.3 2016.évi Támogatások

3.3.2.4 2017.évi Támogatások

3.3.3 Szerződések

3.3.3.1 2013. évi Szerződések

3.3.3.2 2014. évi Szerződések

3.3.3.3 2015.évi Szerződések 

3.3.3.4 2016.évi szerződések

3.3.4 Koncessziók

3.3.5 egyéb kifizetések

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Pályázatok 

3.3.7 Közbeszerzés

3.3.8 Közbeszerzési terv 2018

©2020 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search