Akikre Büszkék Vagyunk...

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgárai

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára Cím adományozható annak a nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Balatonmáriafürdő község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

 

1996. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

20/1996.(II.27.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 

Mária-telep megalakulásának 100..,

Balatonmáriafürdő községgé alakulásának 70. évfordulója alkalmából:

 

Dr. Szekeres László V

keszthelyi lakos, magyar állampolgár, állami díjas körzeti főorvos.

 

Dr. Szekeres László hosszú időn át köztiszteletben álló orvosa volt a községnek.

Hivatását lelkiismeretesen, magas színvonalon gyakorolta, gyógyította a betegeket,

segített a nehéz sorsú emberek gondjainak megoldásában.

A közéletben is tevékenyen részt vett.

Munkájáért állami díjban részesült.

 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

20/1996.(II.27.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Posztumusz Díszpolgára

 

Mária-telep megalakulásának 100.,

Balatonmáriafürdő községgé alakulásának 70. évfordulója alkalmából:

 

Bárdos Lajos

(1897-1986)

Kossuth-, és Erkel-díjas kiváló művész, zeneszerző, karnagy és zenetudós.

 

Bárdos Lajos tanár úr 64 nyáron át otthont, új művekre ihlető alkotóműhelyt

és lelket vidító derűt talált a balatonmáriai Áldás villában.

Balatonmáriafürdő polgárai szeretetükben őrzik a világhírű művészt és a nemesen egyszerű, jóságos embert, aki nehéz időkben is példát adott hűségből és hazaszeretetből.

 

 

 

 

 

2004. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/1994.(I.31) számú rendelete alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 

2004. év május hó 1. napján, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása, valamint az I. Balatonmáriafürdői Falunap megrendezése alkalmából:

 

Bándi Margit

balatonmáriafürdői lakos.

Balatonmáriafürdő községért és a közösségért végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül.

 

Bándi Margit több évtizede aktívan részt vesz a község kulturális és közéleti tevékenységében. Élete, munkája során, mindig a község közösségéért, lakosságáért dolgozott.

Elvitathatatlan érdemei vannak az I. és II. Világháborúk áldozatainak felkutatásában

és az áldozatokért megalkotott emlékmű felállításában.

 Rendszeresen részt vett a helytörténeti kiállítások létrehozásában, megvalósításában.

Felújította községeink keresztjeit, aktív szerepet vállalt a Bárdos Lajos emlékmű felállításában. Élete során mindig a közösségért dolgozott, példamutató életvitelével kivívta a község polgárainak nagyrabecsülését, köztiszteletét.

 

 

2007. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

57/2007.(II.21.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 

2007. május 26-án a IV. Falunap alkalmával

 

Dr. Bollók Sándor

balatonmáriafürdői lakos, nyugalmazott családorvos,

több évtizedes orvosi  munkájának elismeréséül.

 

Dr. Bollók Sándor 20 éven át köztiszteletben álló orvosa volt Balatonmáriafürdő községnek. Hivatását lelkiismeretesen gyakorolta, gyógyította a betegeket, segítette a rászorulókat.

A közéletben is tevékenyen részt vett.

 

 

2008. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

101/2008.(IV.16.) b.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 2008. június hó 1-jén, az V. Falunap alkalmából

 

Kárpátiné Teleki Zsuzsanna

balatonmáriafürdői lakos

több évtizedes közéleti tevékenységéért

2015. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

65/66/67/2015.(III. 24.) számú határozatai alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 2015. május hó 23-án, a Falunap alkalmából

 

Berkes Györgyné

balatonmáriafürdői lakos

több évtizedes kiemelkedő társadalmi munkájáért

 

Posztumusz Díszpolgári Cím

2015. május hó 23-án, a Falunap alkalmából

 

Andrássy Mária V

Balatonmáriafürdő névadója részére

 

Gróf Széchényi ImreV

 Balatonmáriafürdő alapítója részére

 

2016. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

107/2016.(VI.13.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára

 

Horváth Lajos János V

balatonmáriafürdői lakos,

90 éve és életútja tiszteletére, a közösség megbecsülése jeléül

 

 

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

Balatonmáriafürdőért kitüntető cím adományozható annak a nagykorú magyar és külföldi állampolgárnak, aki Balatonmáriafürdő fejlesztése, szépítése, támogatása terén olyan tevékenységet fejt ki, amiért a testület ezen kitüntető címet adományozza.

 

1996. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

20/1996.(II.27.) számú határozata alapján

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosai

Mária-telep megalakulásának 100.,

Balatonmáriafürdő községgé alakulásának 70. évfordulója alkalmából:

 

Balaton M. & K. Együttes

a kulturális élet területén végzett tevékenységéért és több éves kiemelkedő munkájáért.

 

Bárdos Lajos Női Kar

a kulturális élet területén végzett tevékenységéért és több éves kiemelkedő munkájukért.

 

Bándi Margit

balatonmáriafürdői lakos,

 a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Göttli József V

balatonmáriafürdői lakos,

 a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Dr. Horányi Ferenc V

marcali lakos,

 a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Nagy Jenő V

balatonmáriafürdői lakos,

a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

 

Novák József V

balatonmáriafürdői lakos,

 a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Szabó László V

balatonmáriafürdői lakos,

 a községben végzett több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Dr. Szemes József V

apát úr, balatonkeresztúri lakos,

aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a község lakói körében végzett hitéleti tevékenységben,

és a gyermekek hitoktatásában.

 

1998. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 26/1998.(II.23.) számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosa

 

Hortobágyi Ilona V

óvónő,

balatonkeresztúri lakos

nyugdíjba vonulása alkalmából, elismerve a több évtizedes vezető óvónői munkáját.

 

 

2004. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 80/2004.(IV.27.) számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosa

 

Dr. Rahóty Pál

budapesti lakos,

több évtizedes kiemelkedő orvosi, valamint

Balatonmáriafürdő lakosságáért végzett áldozatos gyógyító tevékenységéért.

 

 

2007. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 60/2007.(II.21.) számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosai:

 

Dr. Békefi Ferenc

keszthelyi lakos,

kiemelkedő orvosi tevékenységéért, valamint

Balatonmáriafürdő lakosságáért végzett áldozatos gyógyító tevékenységéért.

 

Bojtor István

balatonmáriafürdői lakos

több évtizedes helyi közéleti munkájáért, társadalmi és egyházközségi tevékenységéért.

 

 

Szabó ZoltánV

balatonkeresztúri lakos,

Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr települések sportéletében végzett

kiemelkedő tevékenységéért.

 

2008. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 101/2008.(IV.16.) c.) Kt. számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosai:

 

Béri Ilona

balatonkeresztúri lakos, nyugdíjas pedagógus

 több évtizedes szakmai munkájáért és közéleti tevékenységéért.

 

Harald Volkmann

aulebeni lakos, német állampolgár

a testvér-települési kapcsolat létrehozásáért.

Tengerdi Győző

balatonkeresztúri lakos,

Balatonmáriafürdő történetének feldolgozásáért,

a Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő községek története című könyv megírásáért.

 

Ujságh Andrea

balatonújlaki lakos, óvodavezető

 kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységéért.

 

                                                                                     

2009. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 74/2009.(III.18.). számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosai:

 

Hajas Béla

balatonmáriafürdői lakos, rézfúvós tanár, karnagy,

30 éves zenetanári munkájáért,

 a civilszerveződések elkötelezett támogatója,

aktív közéleti tevékenységéért.

 

Szendrő László

nagykanizsai lakos,

 aktív közéleti tevékenységéért.

 

 

2010. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

a 65/2010.(III.17.). számú önkormányzati határozatával

 

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím

birtokosai:

 

Ősz Idő Nyugdíjas Klub

a kulturális élet területén végzett tevékenységükért és több évtizedes közösségi és önkéntes társadalmi munkájukért.

 

Zentai Tiborné

balatonmáriafürdői lakos

több évtizedes közéleti tevékenységéért.

 

Thomas Kock

hamburgi lakos, német állampolgár

 a „zene nagykövete”,  a Nemzetek Fesztiváljával kapcsolatban végzett szervező munkájáért.

 

 

 

2016. évben

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének

73/2016.(IV. 11.) számú önkormányzati határozatával

                                                                                                                

 

Balaton Old Boy’s Kulturális Egyesület

az elmúlt években kiemelkedő kulturális, közéleti  tevékenységéért.

 

 

Akikre Büszkék vagyunk

 

Greffer Kinga

balatonmáriafürdői lakos,

az MVSZSE Küzdősport Szakosztályának sportolója

2013. évben 

a  ju-jitsu harcművészetben  kimagasló nemzetközi- és nemzeti eredményeket ért el:

 

Április 5.-7. Budapest - Százhalombattán:

 - Kempo Világkupán  Self Defence (önvédelem) haladó Női kategóriában I. helyezést ért el.

Július 27-30. Tapolcán:

- a WAKF Össz-harcművészeti Világbajnokságon Self Defence kadet Női kategóriában I. helyezést ért el.

November 22-24. Jaworzno-ban (Lengyelország):

-  az International Sport Ju-Jitsu World Championship - Free Self Defence felnőtt Női kategóriában I. helyezést ért el

 

©2020 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search