Iskoláért Közalapítvány

Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány története

 

Az alapítvány létrehozásának gondolata az 1994-es önkormányzati választások után merült fel: Biró László József képviselő javasolta megszervezését, és felajánlotta 1 évi képviselői tiszteletdíját. A két település (Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő)  képviselő-testületei támogatták a javaslatot és önkormányzatonként 10.000-10.000 Ft-ot adtak a felajánláshoz, így 104.000 Ft-os alaptőkével létrejött az alapítvány, melyet 1996. február 19-én vett nyilvántartásba a Somogy Megyei Bíróság.

 

iskola

 

A kuratórium első elnöke Horváth István volt, tagjai Arany Lászlóné, Bokros Gáborné, Széll Józsefné, Zalamek Tamásné, Ivanics Istvánné. Négy éven keresztül tevékenykedett ez a grémium, s ez idő alatt kialakította éves működési rendjét, a rendezvények, a tanulók támogatási formáit.

 

Az alapítvány 2. kuratóriumi elnökének ifj. Tengerdi Győzőt választották 1999. 12.16-án. A Kuratórium tagjai: Balláné Vajas Éva, Bokros Gáborné, Buxbaum Tiborné, Lukács Tibor és Sántáné Maletics Zsuzsanna. A Kuratórium változatlan összetételben tevékenykedett 2002.10.30-ig. Tevékenysége során tovább bővítette, szélesítette a támogatási formák körét. Évről évre egyre nagyobb összegű támogatás felett rendelkezett.

 

2002. IV.8-i döntésével Balatonújlak Önkormányzata is csatlakozott az alapítók közé. 2002.10.20-i helyhatósági választásokon a Kuratórium elnökét önkormányzati képviselőnek választották, ezért lemondott elnöki tisztéről.

 

2002. november 19-én új elnököt választottak a testületek Balláné Vajas Éva személyében. A tagság is változott - az előző Kuratóriumból lemondott Sántáné Maletics Zsuzsanna. Új tagok lettek: Vighné Ujhelyi Mária és Horváth Attila. A harmadik Kuratórium működése az előzőekhez hasonlóan sikeres volt. Újabb támogatókat sikerült megnyerni a kitűzött nemes célok megvalósítására. Balláné Vajas Éva elnök 2006. október 2-án lemondott, majd ezt követően a tagok közül többen is követték példáját.

 

2006. november 24-én új elnöke és tagsága lett a Kuratóriumnak. Bokros Gáborné elnök mellett Bárdióné Berkes Judit, Galáczné Paizs Anikó, Hervainé Horváth Beatrix, Horváth Attila és Vighné Ujhelyi Mária alkotják a negyedik vezetőséget. Nagy lelkesedéssel láttak neki vállalt feladataik megvalósításának.

 

Az elmúlt 12 év során mindegyik elnökség arra törekedett, hogy az alapító okiratban szereplő célokat teljes mértékben megvalósítsa, ezáltal elősegítse az iskolai oktató-nevelő munka eszközellátottságának, feltételeinek javítását, korszerűsítését.

 

Az intézmény által szervezett programok, kirándulások, táborok támogatásával hozzájáruljon, hogy a gyermekek minél több ismerettel, élménnyel gazdagodjanak.

 

A kitűnő tanulók jutalomkönyvei és az „Év tanulója” díj finanszírozásával segítséget nyújtottak a kiemelkedő teljesítményt elért fiatalok megfelelő mértékű elismeréséhez.

 

Kuratórium elnöke: Bokros Gáborné

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 1.

©2020 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search