Polgárőrség

polgarorok BK-BM

 

Elnök: Bende Ottó

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Telephely: Balatonkeresztúr, Rákóczi F. u. 2. Telefonszám: 06/30-3697-183


 

 

 

 

 

Közgyűlési tájékoztató

Tájékoztató Polgárőr Egyesület Közgyűlésérő

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balatonújlak Községek Polgárőr Egyesülete 2017.03.10-én tartotta a 2016 évet értékelő közgyűlését Balatonkeresztúr Rákóczi u. 4 szám alatti klubhelyiségében. A közgyűlésen 31 fő egyesületi tag vett részt. Az elnökség tájékoztatást adott az egyesület 2016 évi tevékenységéről, a bevételekről és kiadásokról, elfogadta a 2016 évi mérleget és közhasznúsági jelentést. A felügyelő bizottság elnöke ismertette ellenőrzéseinek megállapításait. A közgyűlés elfogadta a 2017 évi költségvetést, valamint az elkövetkezendő 5 évre elnökséget választott. A megválasztott elnökség tagjai: elnök Bende Ottó, elnökhelyettes Buzsáki József, titkár Petes Szabolcs, elnökségi tagok: Varga Imre és Muszti Csaba. A felügyelő bizottság elnöke Treier Tamás. Megemlékeztünk az év közben elhalálozott Gudmann Károly és Gungl Ferenc egyesületi tagjainkról.

 

Bővebben....

 

 

Örömmel üdvözöljük Önt a Balaton-partján.


 Együtt településünk biztonságáért!


Te Szedd balatonkeresztúri megnyítóSzeptember 14-én megrendezésre került a Te Szedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért program. Balatonkeresztúr Önkormányzata regisztrálta magát a programon való részvételre és a Polgárőr Egyesületet kérte fel a helyi lebonyolításra. Egyesületünk felvette a kapcsolatot a helyi tűzoltó egyesülettel, az általános iskolával és a környező polgárőr egyesületekkel és felkérte őket a részvételre. A rendezvényt a polgárőr és tűzoltó egyesület telephelye előtt 09,30 órakor Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke és Kovács József polgármester úr nyitotta meg. Az esős idő ellenére a megnyitón 91 fő regisztrált és kezdte meg településünkön a szemét gyűjtést. Az önkéntesek 45 zsák hulladékot szedtek össze. A polgárőr egyesület vezetősége köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek.


cats

Az Országos Polgárőr Szövetség „ 100x100 Biztonság" néven kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramot indított 2013- évben. A programban megyénként öt település, Somogy megyében Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete is részt vesz. 2013. szeptember 14-én az Országos Polgárőr Szövetség a Dunántúl kilenc megyéjének képviselőinek (polgármester, körzeti megbízott rendőr, polgárőr egyesület vezetője) összesen 150 fő rézére programismertető fórumot tartott Balatonmáriafürdőn a Viktor Bor és Vendégházban. A rendezvényen részt vett Papp Károly r. altábornagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány, Dr. Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a megyei rendőr főkapitányságok vezetői és Dr. Túrós András az OPSZ elnöke. Egyesületünknek nagy megtiszteltetés volt, hogy otthont adhattunk ennek a fontos rendezvénynek.

©2020 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search