Oldal kiválasztása

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

8647 BALATONMÁRIAFÜRDŐ, Keszeg u. 16.
Telefon: 36 (85) 376-621
E-mail: csillagviragovi@gmail.com
Vezető: Virágné Molnár Anna Gabriella
Nyitva tartás: 7.00-17.00

Gaál Ottóné köszöntése 40 éves óvodapedagógus pályáján
2018. december 5.

 Csillagvirágos óvodai jeles napi ünnepség keretében köszöntötték Gaál Ottóné óvodapedagógust, ahol Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adtak át számára.
Az örömteli pillanatokat vele együtt élték át az óvodások, szüleik, és kollégái, ahol felidézték a 6 Sávolyon, majd a 34 Balatonmáriafürdőn töltött évek óvodai emlékeit.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásakor elhangzott rövid méltatás, annotáció:

A Kincses Kultúróvoda 2018. díjas Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 10 éve modellóvodaként képviseli, mutatja be az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel alternatív művészeti programot. Gaál Ottóné, nyugállományba vonuló óvodapedagógus ebben az innovációs munkában betöltött jelentős szerepéért, valamint kiemelten a kisgyermekek zenei nevelése területén végzett kiemelkedő óvodapedagógusi munkájáért, és az óvodapedagógus pályán eltöltött 40 év kiváló szakmai munkájáért, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, miniszteri elismerésről szóló, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz részére.

Az elismerést, az emlékérmet az EMMI nevében átadta: Kovács József, Balatonkeresztúr község polgármestere, és Galácz György Balatonmáriafürdő község polgármestere.

„Drága Rózsika!
Sok szeretettel köszöntünk és szívből a gratulálunk a 40 éves óvodapedagógus pályán eltöltött hivatásodért méltán megérdemelt Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismeréshez. Emberséged, biztonságot sugárzó személyiséged, mindnyájunknak erőt adott; s a gyermekek iránti szereteted, a munkába vetett hited, társaid tisztelete pedig mindig megmutatta számunkra is a helyes utat.

Munkahelyünk – második otthonunk, minden áldásával és átkával együtt. Szeretjük, ha megbecsülés, szeretet vesz körbe bennünket, és azt a biztonságot nyújtó állandóságot, amit a kedves kollégák, munkatársak jelenléte, a jó munkahelyi légkör, és az egymás munkájának kölcsönös megbecsülése jelent.

Köszönjük, hogy hosszú éveken át ebben a szellemben együtt dolgozhattunk Veled – jó munkatársként, kollegaként, az óvodás gyermekek Rózsika óvó nénijeként.
Kívánjuk, hogy 40 éves óvodapedagógusi hivatásodnak gyönyörű emlékei és a családod – unokáid körében eltöltött pillanatok szépítsék, tegyék teljessé nyugdíjas éveidet!”

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és nagyja nevében,

Ujságh Andrea

Jótékonysági Bál – az óvoda javára

Az óvodás gyermekek szüleit képviselő Szülői Munkaközösség aktív tagjai üdvözölték az egybegyűlteket. Kitartó szervező munkájuknak köszönhetően sokan támogatták intézményünket.

Az óvodavezető köszöntője után a Balatonmáriafürdői Táncklub forró hangulatú, latin táncos műsora meghozta a kedves bálozók táncos jó kedvét, melyhez a talpalávalót a FREE JAZZ BAND húzza hajnalig, s gondoskodott a jó zenéről, hangulatról. Hajnaltájban többen kaptak lehetőséget a szóló éneklésre és táncra. A rendezvény ideje alatt, az épület másik termében, óvodásaink élményt adó tapasztalás szerző programjairól kivetített képeket nézegethettek az érdeklődők.

Tombolasorsoláson mindenkinek bőven jutott Fortuna kegyeiből. A bál bevételét az óvodások „Így fedezzük fel a világot! élményszerző programjainak gazdagítására fordítjuk. Köszönünk óvodánk apróságai nevében minden önként és szívből vállalt segítséget, magánszemélyek, vállalkozók, önkormányzatok által felajánlott pénzösszegeket, akik munkájukkal, felajánlott tombolatárgyaikkal, pénzösszeggel, belépőjegyek vásárlásával támogatták rendezvényünk sikerét, illetve intézményünket.

Külön köszönet: a Regens Wagner intézménynek a gyönyörű helyszín lehetőségéért, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községeknek a jelentős pénzügyi támogatásért, a balatonkeresztúri Szolgáltató szervezetnek a segítségnyújtásért.

Hálás köszönet Balatonmáriafürdői Táncklub műsoráért; az óvodai SZM tagjainak: Bakos Lászlóné Edit, Kertész Rita, Kollár-Balogh Klára, Lakics Hajnalka, Magori Beáta, Miókovics Eszter, Mózes-Kiss Renáta aktív-tevékeny szervezői munkájáért.

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és nagyja nevében

Ujságh Andrea
Tagóvoda vezető

Bemutatkozás

Óvodánkat 1962-ben építették, két csoportos, 60 férőhelyes. Épülete külső jegyeiben is sugározza a művészet iránti elkötelezettséget, homlokzatát, az intézmény nevét szimbolizáló Csillagvirág díszíti. Az esztétikus környezet elősegíti, biztosítja az ide járó kisgyermekek és felnőttek jó közérzetét.
1999. májusában alapító tagjai voltunk az Ó.N.M.E. Országos Egyesületnek, szeptemberben pedig az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív óvodapedagógiai program adaptálásával egy újabb fejezet nyílt óvodánk életében.

A művészet három fő területe kiemelt fontosságot kapott; az ének-zene, dalos játékok, zenehallgatás, a mese, vers, dramatikus játék, valamint a rajzolás, mintázás, kézimunka.

Így programunk magában foglalja a magyar óvodai gyakorlat legjobb tapasztalatait azért, hogy a tradicionális értékeket megőrizze. Ugyanakkor arra késztet bennünket, óvónőket, hogy az egész napi óvodai életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, képességeket figyelembe véve szervezzük meg.

2001. áprilisában aktív kezdeményezői voltunk az Ó.N.M.E. Országos Egyesület Somogy megyei Szervezete létrehozásának, ahol elkötelezettségünkkel összefogjuk a művészeti programmal dolgozó óvodákat és a velünk együtt gondolkodókat. Továbbképzéseket, bemutatókat, gyakorlati-elméleti tanfolyamokat, nyári esztétikai alkotó műhely programokat szervezünk.

Intézményünk mindig mindenki számára nyitva áll.

Megszakítás