Oldal kiválasztása

 

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

 

SZÉCHENYI 2020

Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Projekt címe: Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009
Támogatás összege: 312.064.991 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2019. április 17.

 A projekt célja: A környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő összegyűjtése. Mindezt az önkormányzat a hiányzó meglévő csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével bővítésével, meglévő hálózat rendbetételével kívánta elérni, ezáltal biztosíthatja a Balaton ökológiai állapotának javítását is.

Védőnői szolgálat fejlesztése
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008

A kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
A projekt címe: Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése
Támogatás összege: 59.890.650,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008
A projekt fizikai befejezése: 2018.12.08.

A projekt célja: A korábban orvosi szolgálati lakásként funkcionáló, a beruházás kezdetekor funkció nélküli épületben került kialakításra a védőnői szolgálat. A szolgáltatási színvonal emelése, az akadálymentes közlekedés és a helyigény növekedés indokolta a fejlesztést, mely során kialakításra került egy multifunkcionális helyiség is, ami baba-mama programoknak, csoportfoglalkozásoknak, várandóstornának, stb. ad helyet. A fejlesztés keretében sor került az épület teljes körű akadálymentesítésére, infrastrukturális fejlesztésére, hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, belső felújításra (festés, csempézés, vizesblokkok kialakítása), funkcionális terek kialakítására (tanácsadó, multifunkcionális helyiség), az épület energetikai, valamint világítási rendszerek korszerűsítésére, parkoló építésére. Korszerű szakmai eszközök is beszerzésre kerültek, látásvizsgáló tesztek és műszerek, különböző mérőeszközök, vizsgálóeszközök, közöttük nőgyógyászati eszközök, bútorzat, és számítástechnikai eszközök.

Egészségfejlesztési programok megvalósítása
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00005

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata
Projekt címe: Egészségfejlesztési programok megvalósítása
Támogatási összeg: 57 506 209 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00005
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 01. 30.

A projekt célja: A projekt a Balaton-part és közvetlen környéke települései által létrehozott konzorcium együttműködésének eredménye, melyben Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt fő célja olyan rendezvények megtartása, amelyek segítik a települések lakosainak helyi közösséghez, valamint társadalomhoz való tartozás, illetve kötődés kialakítását, megerősítését, mellyel lehetőség adódik a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésekben való részvételre. A közösségeknek lényeges szerepe van az életminőség javításában, az egészséges életmód szerepének hangsúlyozásában. A konzorciumi tagok HEP-ja szerint cél a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, különösen a különböző érdekrendű civil közösségek igény szerinti segítése. A civil szervezeteknek fontos szerepük van a közösségépítésben, a kapcsolatok ápolásában is, emiatt a projekt megvalósítása kimagasló szereppel bír a települések esetében.

Balatoni Nyár 18 Máriai Napok
Balatonmáriafürdő
rendezvény

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Projekt címe: Balatoni Nyár 18 Máriai Napok Balatonmáriafürdő rendezvény
Támogatási összeg: 2.100.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító: VP6-19.2.1.-10-8.1.5-17
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.29.

A projekt célja: A Mária napok elnevezésű 3 napos rendezvény keretében a 35 éves múlttal rendelkező fúvószenekari találkozó és popkoncertek, gyermekszínházi előadás, múzeumi kiállításmegnyitó kísérőprogramok megvalósítása, mely hozzájárul a több éves múltra visszatekintő rendezvény értékeinek megőrzéséhez, hagyományainak ápolásához. A programok lehetőséget biztosítanak az önkormányzati, civil- és vállalkozói szféra, vagyis a helyi közösség együttműködésének erősítésére, társadalmi kapcsolatok szilárdítására. A rendezvényen résztvevők száma pozitív hatást gyakorol az idegenforgalomra, a kulturális értékek továbbvitele kedvezően hat településre.

Klímastratégia

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata
Projekt címe: KEHOP-1.2.1-18 Helyi Klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Támogatási összeg: 12 709 980 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018- 00098
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 10. 31.

A projekt célja: A projekt keretében kidolgozásra kerül a helyi klímastratégia, illetve klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra. Átfogó programsorozattal kívánjuk elérni a helyi intézményi szereplők, a lakosság, valamint a gyerekek szemléletformálását. Ehhez tájékoztató workshopokat, fórumokat tartunk, a gyerekek részére kreatív és játékos foglalkozásokat szervezünk. A megvalósítás során nagy hangsúlyt fektetünk mind a médiában, mind az írott sajtóban való megjelenésre. Az okospadok elsődleges funkciója, hogy a pad körüli klíma adatokat gyűjti és ezzel hozzájárul a környezet klíma változásainak nyomon követéséhez. Napelemes rendszerrel működik, ami a jelenlegi fejlettség alapján a legkörnyezetkímélőbb technológia, ezen felül alkalmas bármilyen elektronikai eszköz kábeles és kábel nélküli töltésére alkalmas, valamint internethozzáférést biztosít a felhasználók számára. A környezeti szemléletformálás minél hatékonyabb érvényesülését segíti a „ÖkoHős Kihívás” nevű mobilapplikáció.

Humán kapacitások fejlesztése térségi személetben
Észak-Somogyban
EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban
A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00014
A kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 499.971.487 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés dátuma: 2021.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása: A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hat település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Kéthely, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő) és két önkormányzati háttérintézmény, továbbá a Kaposvári Egyetem vesz részt. A projekt legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása. Ennek érdekében a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás tevékenységei által. A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. A projekt a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését valósítja meg.