Az Őszidő Nyugdíjasklub március 9-én tartotta évadzáró közgyűlését a Nőnapi ünnepséggel együtt.
Az ünnepi összejövetelen Anfer Lajos levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
Üdvözölte a megjelent tagokat, Galácz György Balatonmáriafürdő, valamint Kovács József Balatonkeresztúr polgármesterét.
A jegyzőkönyv  vezetésével Gaál Piroska személyére tett javaslatot  amit a tagság egyhangúlag elfogadott.
Arnold János a klubvezetője beszámolót tartott az elmúlt év eseményeiről, majd Arnold Jánosné ismertette a klub pénzügyi helyzetét, amiből kitűnik a hatékony gazdálkodás!
Az ellenőrző bizottság, Varga Imréné vezetésével mindent rendben talált.
A tartalmas beszámolókat, és az új tagok felvételét, tagság elfogadta.
A polgármesterek gratuláltak a klub hatékony tevékenységéhez, és ígéretet tettek a további támogatásról.
Taglétszámunk három fővel bővült, ugyanakkor egy klubtársunk sajnálatos módon elhalálozott, három fő pedig betegségre hivatkozva kimaradt a közösségből.
A közgyűlés befejeztével, klubunk férfitagjai, a polgármesterek bevonásával  gyönyörű virággal köszöntötték nő társainkat a Nőnap alkalmából.
A napot finom ebéddel és késő délutánig tartó táncmulatsággal zártuk.

Ráchel Mária Judit
Klub tag