Oldal kiválasztása

Alapszolgáltatási KözponT

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

“Nézz hosszan egy gyermekarcra, s látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.”
                                                                                                                                          (Ancsel Éva)

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 7:50 – 16:10 óráig
Intézményvezető: Pungor–Horváth Barbara
Mobiltelefon: 06 (30) 820-0932
E-mail: aszikozpont@gmail.com

Az intézmény címe, székhelye:
8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Telefon: 06 (85) 376-296

Intézményvezető fogadóórája:

Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr

Kedden: 9:00 – 11:00 óráig
Csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig

a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ székhelyén személyesen
vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a Társult Önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő települések tekintetében illetékes munkatársak:

 • Nappali ellátás:
  Karanc Sándorné (Zsuzsa), szociális gondozónő: 06-30-820-0930
 • Étkeztetés:
  Nagy Miklós Jánosné (Gabi), szociális gondozónő: 06-30-281-1428
 • Házi segítségnyújtás:
  Mikoláné Jakab Anita, szociális gondozónő: 06-30-859-3672
  Nagy Miklós Jánosné (Gabi), szociális gondozónő: 06-30-281-1428

Étkeztetéshez kapcsolattartók, külső munkatársak:

Vörs Gere Natalja (szociális asszisztens): 06-30-435-2627

Szegerdő
Főnyed: Imrő Diána (falugondnok): 06-30-871-5760

Hollád
Sifter Aranka (hivatalsegéd): 06-30-431-3347
                Bohár László (falugondnok): 06-30-625-8884

Az intézmény telephelyei:

8649 Balatonberény, Kossuth u. 12. (Telefon: 06-85-377-489)
Illetékes munkatársak:

 • Étkezés – nappali ellátás:
  Barják Gizella (Kati), szociális gondozónő: 06-30-551-9290
 • Házi segítségnyújtás:
  Nyers Attiláné (Szilvi), szociális gondozónő: 06-30-255-6923

 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 22. (Telefon: 06-85/377-014)
I
lletékes munkatársak:

 • Étkezés – nappali ellátás:
  Faragó Zsoltné (Márti), szociális gondozónő: 06-20-398-4909
 • Házi segítségnyújtás: Vig Melinda, szociális gondozónő: 06-20-981-3567

Étkeztetéshez kapcsolattartók, külső munkatársak:
Tikos: Kánya János (falugondnok/Balatonszentgyörgy): 06202229126;
Horváth Endre (falugondnok/Tikos): 06309791416

Család- és Gyerekjóléti Szolgálat


A családsegítő főbb feladatai:

 1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, illetve a családok problémáinak megelőzése, élethelyzetének javítása, támasznyújtásuk érdekében végzett feladatok.
 2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok.
 3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka.

– Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás.
– Pszichológiai, jogi tanácsadás. Szolgálatunk kiözvetít a szolgáltatás eléréséhez.
– Szabadidős program szervezése.
– Bűnmegelőzési program szervezése.

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése folyamatos. Célja a hatékony és összehangolt együttműködés, a meglévő problémák feltárása és megszűntetése, valamint a prevenció. A gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén mindenkinek állampolgári kötelezettsége – írásbeli – jelzéssel élni! A jelzést tevő kérheti adatai zártan kezelését, anonimitását.

2019. szeptemberében Petri Ágnes, új családsegítő kolléga állt munkába, aki az 1. körzetben (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény) látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.  Elérhetősége: 06-30-820-0933.

A 2. körzetben jelenleg nincs betöltve a családsegítős státusz, a korábbi telefonszám inaktív.

Ezen körzet településein az alábbiak szerint folyik a helyettesítés:

– Hollád, Szegerdő, Főnyed, Vörs, Tikos: Petri Ágnes, családsegítő: 06-30-820-0933
– Balatonszentgyörgy: Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető: 06-30-820-0932

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás e-mail címe mind a 9 településen: aszikp9@gmail.com

Kérjük, szíveskedjenek figyelni az új telefonszámokra és fogadóóra időpontokra!
Ügyfélfogadáson kívül, munkaidőben közvetlen mobiltelefonszámon elérhetők a családsegítők.

Ügyfélfogadási idők:

2020. február 1. napjától érvényes ügyfélfogadási rend *

1. Körzet Település Ideje: Helye:

Családsegítő:
Petri Ágnes

Telefonszáma:
06-30-820-0933

 Balatonkeresztúr

Hétfő: 10:00 – 12:00 óráig

Kedd: 13:00 – 15:00 óráig

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

Balatonmáriafürdő
Balatonberény Szerda: 9:00– 11:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Balatonberény
2. Körzet Település Ideje: Helye:

Családsegítő:
Ihász Zoltán

Telefonszáma:
06-30-820-0931

Balatonszentgyörgy Hétfő: 9:00 – 11:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Balatonszentgyörgy
Vörs Hétfő: 13:00 – 15:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Vörs
Főnyed Szerda: 13:00 – 15:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Főnyed
Szegerdő Kedd: 13:00 – 15:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Szegerdő
Tikos Szerda: 9:00 – 11:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Tikos
Hollád Kedd: 9:00 – 11:00 óráig Polgármesteri Hivatal, Hollád

 

*Az esetleges változások aktuálisan mindig kihirdetésre kerülnek a lakosság számára!

A családsegítők munkanapokon 7:50-16:10 óráig, fogadóórán kívül is elérhetők telefonon.
Egyéb időpontban, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot szíveskedjenek hívni (06-30-978-7043)!

Bemutatkozás

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 9 település társulásával működik. Az intézmény alapvető rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén élő lakosság számára a szociális alapellátást biztosítsa. Közös cél: a településen élő családok és ezen belül a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett rétegek, csoportok (idősek, fogyatékosok, veszélyeztetett gyermekek) életminőségének fejlesztése.

 Irányvonal:

 • Nyitottság: minden rászoruló ember számára az intézmény által nyújtott szolgáltatások elérhetők legyenek.
 • Önkéntesség, együttműködés, partnerség: az intézményi dolgozó annak a családnak és egyénnek tud segítséget nyújtani, aki hajlandó elfogadni a segítséget. A viszony a segítő és az igénybe vevő között mellérendelt.
 • Rendszerszemlélet: a szociális munka a család egészére irányul, fejleszti a családtagok egymás iránti felelősségérzetét, segítőkészségét, valamint egymás igényeinek tiszteletben tartását. à A problémák megoldására is egyben, az egész elemzése után dolgoz ki startégiát.
 • Esélyegyenlőség: fontos alapelvünk a másság elfogadása, tiszteletben tartása.
 • Egyéni bánásmód elve: az igénybe vevő készségeinek, képességeinek, energiájának figyelembe vételével, személyre szólóan kell a problémamegoldás folyamatában a segítségnyújtás módját meghatározni.
 • Fokozatosság: Meglévő képességek megtartása mellett az egyéni kapacitások bővítésére és a lehetőségek kiaknázására törekvés.

 

 

Település

 Nappali

ellátás

 Szociális étkeztetés

 Házi

segítségnyújtás

 Család- és Gyermekjóléti

Szolgálat

Balatonkeresztúr

X

X

X

X

Balatonberény

X

X

X

X

Balatonszentgyörgy

X

X

X

X

Balatonmáriafürdő

 

X

X

X

Hollád

 

X

X

X

Főnyed

 

X

X

X

Szegerdő

 

X

X

X

Tikos

 

X

X

X

Vörs

 

X

X

X

Nappali ellátás
(térítési díj nincs)

A nappali ellátás célja:

 • a hiányzó családi gondoskodás pótlása,
 • a gondozottak szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása,
 • egészségi, higiénés viszonyainak javítása,
 • tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelőzése.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében, folyamatosan figyelemmel kísérjük a klubtagok egészségi állapotát. Szükség esetén rendszeresen mérünk vérnyomást, megoldjuk a házi orvoshoz, szakorvoshoz való eljutásukat. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű rendezvényeknek.

 Nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatási elemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási segítségnyújtás, felügyelet, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés

Étkeztetés
(térítési díj megállapítása: Jövedelemvizsgálatot követően, besorolás szerint)

Ebédrendelés: régi étkező esetében minden szerda délután 14 óráig lehetséges a következő hétre
Ebédlemondás: kizárólag kórházba kerülés vagy elhalálozás esetén lehetséges
Új étkező felvétele: írásbeli kérelemre indul (székhelyen, telephelyeken, étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartóknál) à ügyintézési idő kb. 10 nap

A szolgáltatás célja:

 1. a napi legalább egyszeri meleg étkezésről való gondoskodás,
 2. a hiányzó családi gondoskodás nyújtása,
 3. az idős ember szociális helyzetének javítása.

 Az étkeztetés feladata: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. 65 évet meghaladó koruk,
 2. tartós betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő településekre az ebéd kiszállítását intézményünk autójával gondozónőnk végzi, az ebédet az Atroplusz Kft. (Kéthely – Általános Iskola konyháján főzik) biztosítja.

Balatonberény településen az ebédet vállalkozó (Búbos csárda) biztosítja. Az ebéd kiszállítását gondozónőnk végzi saját autójával.

Balatonszentgyörgy és Tikos településre a kiszállítás a falugondnoki szolgálaton keresztül biztosított.  Az ebédet a balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda konyhája biztosítja.

Hollád településen az ebédet kiszállítással, a Somogysámsoni Általános Iskola biztosítja, a falugondnoki szolgálat közreműködésével.

Vörs településen az ebédet vállalkozó (Piki csárda) biztosítja, kiszállítását a gondozónő végzi.

Szegerdő és Főnyed településen az ebédet a balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda konyhája biztosítja. Kiszállítását Szegerdő Önkormányzat autója biztosítja, a falugondnok közreműködésével.

Házi segítségnyújtás
(térítési díj: 2019. február 1. napjától nincs)

A szolgáltatás célja:

 • a hiányzó családi gondoskodás nyújtása,
 • az idős ember szociális helyzetének javítása,
 • a tétlenséggel járó káros hatások kivédése,
 • egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
 • higiénés szükségleteinek kielégítése.

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Amennyiben házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat vagy szakellátás keretében történő ellátást.

Szolgáltatási elemek:

 • Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi – lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. (Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartása, a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, a szociális segítés keretében nyújtható feladatok elvégzése.)
 • Háztartási segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása. (Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, háztartási tevékenységben való közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.)