Oldal kiválasztása

BALATONKERESZTÚRI
Alapszolgáltatási KözponT

A BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – péntekig: 8:00 – 16:00 óráig

Az intézményben szombaton, vasárnap és ünnepnap az ellátás nem biztosított.

Családsegítők fogadóórái (pdf)

Intézményi adatok

Név: Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Elérhetőség: 85/376-296; KRID kód: 659765772
Intézményvezető: Pungor-Horváth Barbara
Telefonszáma: 06-30/8200932, e-mail címe: aszikozpont@gmail.com

Intézményvezető fogadóórái

Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Szőkedencs

 

 Kedd: 9.00 – 11.00 óráig

 Csütörtök: 13.00 – 15.00 óráig

 

a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ székhelyén személyesen
vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett

egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a Társult Önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ általános lakossági tájékoztatója

 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ: székhely
  8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.; telefonszáma: 06-85/376-296
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között
 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye: telephely
  8649 Balatonberény, Kossuth u. 12.; telefonszáma: 06-85/377-489
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között
 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye: telephely
  8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86.; telefonszáma: 06-85/377-014
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között


Az intézmény vezetője:
Pungor-Horváth Barbara
Elérhetősége: 06-30/8200932, aszikozpont@gmail.com

Az intézményvezető fogadóórája: kedd/9.00 – 11.00 óráig, csütörtök/13.00 – 15.00 óráig az intézmény székhelyén személyesen vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a társult önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

Az intézmény fenntartója: Balatoni Szociális Társulás; székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Alapszolgáltatások biztosítása a társult településeken:

Település Időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés szociális konyhán Házi segítségnyújtás Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
Balatonberény X X X X
Balatonkeresztúr X X X X
Balatonmáriafürdő   X X X
Balatonszentgyörgy X X X X
Főnyed   X X X
Hollád   X X X
Szegerdő   X X X
Tikos   X X X
Vörs   X X X
Szőkedencs   X X X

1. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA

A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást a Sztv. 65/F. § (1) a) pontja alapján biztosítjuk hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére, akik segítséget igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás keretében a célcsoport igényeinek megfelelően lehetőséget nyújtunk a hiányzó családi gondoskodás pótlására, az egyedüllét megszüntetésére, izoláció megelőzésére, a tétlenséggel járó káros következmények megelőzésére, a napközbeni intézményi tartózkodásra, higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerinti étkeztetésre, társas kapcsolatok építésére/fenntartására, szociális és mentális támogatásra. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi- és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.  Az intézmény a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Az intézmény biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Igyekszünk olyan foglalkoztatási módokat választani, amely leköti az ellátottak idejét és testi-lelki erejüket felhasználva a meglévő képességeiket megtarthatják, azokat kifejthetik, fejleszthetik. Nappali ellátás keretében biztosítjuk az intézményben való tartózkodást* (*Veszélyhelyzet idején a hatályos jogszabályok szerint változhat.)

Nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatási elemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási segítségnyújtás, felügyelet, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés.

Ellátottak köre: Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy települések közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.

Az intézmény belső életét a házirend szabályozza.

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Nappali Intézmények nyitva tartása, valamint igénybejelentés:
Balatonkeresztúr
telefonszáma: 06-85/376-296
Karanc Sándorné, gondozó
 hétfőtől – péntekig  10:00 – 16:00 óráig
Balatonberény
telefonszáma: 06-85/377-489
Barják Gizella, gondozó
 hétfőtől – péntekig  10:00 – 16:00 óráig
Balatonszentgyörgy
telefonszáma: 06-85/377-014
Faragó Zsoltné, gondozó
 hétfőtől – péntekig  10:00 – 16:00 óráig

2. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: SZOCIÁLIS KONYHÁN

A szolgáltatás célja: a napi legalább egyszeri meleg étkezésről (ebéd) való gondoskodás, a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, az idős ember szociális helyzetének javítása.

Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. 65 évet meghaladó koruk,
 2. egészségi állapotuk okán, melyet háziorvosuk igazoltan alátámaszt (pl. tartós vagy
  átmeneti betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk),
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

Amennyiben a kérelmező a 65. életévét még nem töltötte be, szociális rászorultságának vizsgálata szükséges.

Étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatáselemek: étkeztetés, szállítás.

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díj köteles. A személyi térítési díj összegét Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza. A személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára és a jövedelemvizsgálatra az intézményvezető jogosult.

Igénybejelentés és időpontegyeztetés az ügyintézéshez:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs települések vonatkozásában a 06-85/376-296-os telefonszámon

Karanc Sándorné, gondozó

Balatonberény település vonatkozásában a 06-85/377-489-es telefonszámon

Barják Gizella, gondozó

Balatonszentgyörgy település vonatkozásában a 06-85/377-014-es telefonszámon

Faragó Zsoltné, gondozó

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ általános lakossági tájékoztatója

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021.(V. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról alapján ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Intézményünknél a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak 2023. 03. 10. napjától az alábbiak szerint alakulnak:

 1. házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege: 0,- Ft/óra
 1. nappali szociális ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege: 0,- Ft/nap
 1. család- és gyermekjóléti szolgáltatás: térítésmentesen vehető igénybe
 1. szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összege jövedelemfüggő:
  Figyelem: változtak a jövedelmi sávhatárok is!!!

Nyugdíj összege

Fizetendő személyi térítési díj

0-28500

0

28501-45500

390

45501-56500

620

56501-65000

770

65001-95500

880

95501-115500

1000

115501-150000

1080

150001-180000

1100

180001-

1200

Kérjük a Tisztelt Igénybevevőket, hogy szociális ellátásra való jogosultságuk feltételeiben esetlegesen beállott változásokat (pl. jövedelem, adat, állapot, stb.) haladéktalanul közöljék Intézményünkkel. Személyes ügyintézés céljából előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges. Kérdéseivel, kéréseivel továbbra is a 06-85/376-296-os telefonszámon, hétköznapokon 7:50–16:10 óra között fordulhatnak hozzánk.

5. család- és gyermekjóléti szolgáltatás: térítésmentesen vehető igénybe

Eddigi bizalmukat és együttműködésüket minden munkatársam nevében köszönöm.

 

Intézményünk továbbra is áll szíves rendelkezésükre.

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: a) saját környezetében, b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.  A szolgáltatás célja: a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, az idős ember szociális helyzetének javítása, a tétlenséggel járó káros hatások kivédése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése, higiénés szükségleteinek kielégítése. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozók feladata a házi segítségnyújtást igénylők ellátása a gondozási szükséglet vizsgálat alapján készített megállapodásban foglaltak figyelembevételével. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében háztartási segítségnyújtás vagy gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Amennyiben házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

 A házi segítségnyújtás feladata biztosítani:

 1. a) Háztartási segítségnyújtás (szociális segítés) keretében:
 • Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést:

–           takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

–           mosás

–           vasalás

 • Háztartási tevékenységben való közreműködést:

–           bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

–           segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–           mosogatás

–           ruhajavítás

–           közkútról, fúrtkútról vízhordás

–           tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

–           télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

–           kísérés

 • Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást:
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
 1. b) Gondozás (személyi gondozás) keretében:
 • Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását:

–           információnyújtás, tanácsadás, és mentális támogatás

–           családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

–           az egészség megőrzésére irányul aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

–           ügyintézés az ellátott érdekének védelmében

 • A gondozási és ápolási feladatok elvégzését:

–           mosdatás

–           fürdetés

–           öltöztetés

–           ágyazás, ágyneműcsere

–           inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítsa, kezelése

–           haj, arcszőrzet ápolása

–           száj, fog és protézis ápolás

–           körömápolás, bőrápolás

–           folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–           folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–           mozgatás ágyban

–           decubitus megelőzés

–           felületi sebkezelés

–           sztómazsák cseréje

–           gyógyszer kiváltása

–           gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

–           vérnyomás és vércukor mérése

–           hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

–           kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

–           kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

–           a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.

A házi segítségnyújtás ellátás önkéntesen és jelenleg térítésmentesen vehető igénybe.

 

Igénybejelentés és időpontegyeztetés az ügyintézéshez:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs települések vonatkozásában a 06-85/376-296-os telefonszámon

Karanc Sándorné, gondozó

Balatonberény település vonatkozásában a 06-85/377-489-es telefonszámon

Barják Gizella, gondozó

Balatonszentgyörgy település vonatkozásában a 06-85/377-014-es telefonszámon

Faragó Zsoltné, gondozó

 

Gondozók: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő
Mikoláné Jakab Anita, Karanc Sándorné, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/376-296-os telefonszámon.

Gondozó: Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs
Molnár Tünde
Elérhető a 06-85/376-296-os telefonszámon.

Gondozók: Balatonberény
Kánya Imréné, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/377-489-es telefonszámon.

Gondozók: Balatonszentgyörgy
Vig Melinda, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/377-014-es telefonszámon.

 

4. CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. Célja, hogy a segítő és a hozzá forduló kliens a szociális segítő munkafolyamat során együttműködve, közösen hatékony megoldási stratégiát dolgozzon ki és a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok megvalósuljanak a kitűzött határidőig.

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú és nagykorú személyek, családok.

Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma:

Családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a szociális segítő munkát így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk:

 • a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 • a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
 • a szociális segítőmunkát,
 • az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítését,
 • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését,
 • a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést, továbbá
 • tájékoztatási feladataink körében szociális- és egyéb információs adatokat gyűjtünk és továbbítjuk.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében biztosított szolgáltatási elemek: Tanácsadás, esetkezelés, megkeresés, gondozás, közösségi fejlesztés. Egyéb szolgáltatások: adományozás (gyűjtés és osztás), rászoruló személyeket támogató operatív program, krízissegélyezés.

A nyújtott tevékenységek: Információnyújtás, hivatalos ügyekben való közreműködés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatás igénybevételéhez, szociális segítőmunka, családlátogatás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, adományozás, krízissegélyezés, környezettanulmányok készítése felkérésre; válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anya, az örökbefogadó szülő tájékoztatása; szabadidős és közösségi programok szervezése, ilyen programok szervezésének kezdeményezése.

A családsegítők fogadóóráinak aktuális rendje: folyamatosan frissítve van a lakosság számára.

Közvetlen mobiltelefonos elérhetőségük következtében fogadóórán kívül, egyéb időpontokban és helyszíneken is rendelkezésre állnak a családsegítők munkaidőben: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között.

Ezen túlmenően, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot kell hívni (éjjel-nappal hívható, nem ingyenes, azonnali tanácsadás/tájékoztatás),
melynek telefonszáma: 06-30/978-7043

Megszakítás