Oldal kiválasztása

EGYÉB PÁLYÁZATOK

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

Támogató: Veszprém-Balaton 2023. Zrt.

Pályázati felhívás neve: Kulturális-Művészeti Programok Támogatása 2021-ősz

Projekt címe (azonosító száma): Mária Napok 2022 – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Balatonmáriafürdő, OC-MUV/3-2021/410590

Szerződött támogatás összege: 2.500.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

Az EKF Program segítségével megújítjuk a közel 40 éves múltra visszatekintő fúvószenekari találkozót, mely 2022. évben Mária Napok’2022 – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó címmel kerül megrendezésre Célunk, hogy egyfelől a fesztivált megelőző hetekben a szomszédos településeken kisebb fúvós koncertek szervezésével népszerűsítsük a rendezvényt (Helyszínek: Balatonberény, Balatonfenyves, Kéthely, Marcali)., másfelől a fesztivál szakmai tartalmát bővítsük különböző ismeretterjesztő előadások megtartásával. Fontos szempont az edukáció, hogy a látogatók, minél alaposabban megismerjék a fesztivál ideje alatt megszólaló hangszereket, a fúvós zenét és annak különböző műfajait, neves előadóművészeit. Hangszerbemutatóval egybekötött zenetörténeti előadás kerül megrendezésre, melyet követően lehetőség nyílik a hangszerek kipróbálására is.

A projekt céljai közt szerepel a szakmai kapcsolatok megerősítése és a helyi civilek bevonása is. Szakmai partnereink közt megtalálható a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola szakemberei, a Balaton M&K Fúvószenekar tagjai, akik önkéntesként működnek közre a rendezvény lebonyolításában. További együttműködő partnereink a helyi polgárőrség, a turisztikai egyesület, illetve a szomszéd települések közművelődési szakemberei.

A hosszú múltra visszatekintő programsorozat megújítása és annak fenntarthatósága szintén fontos szempont, így a meglévő hagyományos rendezvényünkbe olyan elemek kerülnek beépítésre, melyeket a jövőben is meg tudunk valósítani.  A 2022. évben szervezett fesztivál területileg kiterjedtebbé válik, a zeneismereti előadások, bemutatók, koncertek adta tudás materiális megjelenésével a fúvószene szeretetének átörökítése és népszerűsítése a kialakult szakmai kapcsolatoknak köszönhetően a jövőben is elsődleges célunk.

A projekt kezdési dátuma: 2022.07.01.

A projekt befejezési dátuma: 2022.07.31.

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Az Agrárminisztérium által kiírt „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívása

Projekt címe (azonosító száma): „Helyi értékeink nyomában Balatonmáriafürdőn”  (HUNG-2020/6418)

Szerződött támogatás összege: 3.997.645,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A projekt keretében Balatonmáriafürdő település helyi értékeinek népszerűsítése valósul meg, különféle előadások, rendezvények, programok szervezésével, nyomtatott kiadvány és kisfilm készítésével.

A helyi közösség aktív részvételével a Helytörténeti gyűjtemény és Galéria Kiállítótermében  tartandó tárlatvezetést követően helytörténeti vetélkedő kerül megtartásra az Ősz Idő Nyugdíjas Klub, valamint a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola tanulói részére.

A helyi szellemi és tárgyi értékek önálló tablón történő megjelentetésével berendezett időszaki kiállítás mellett a község weboldalán is elérhetővé tesszük az összegyűjtött információkat az érdeklődők számára.

A pályázat legfőbb vállalásaként elkészül egy B5 méretű 115 oldalas kiadvány, a „Helyi értékeink nyomában Balatonmáriafürdőn” című könyv, valamint a helyi értékeket bemutató és népszerűsítő kisfilm.

A célkitűzések megvalósításához szükséges installációs anyagok és tárgyi eszközök beszerzésével is hozzájárulunk Balatonmáriafürdő örökségének fenntartásához, nyilvánosságának biztosításához.

A projekt kezdési dátuma: 2020.11.01.

A projekt befejezési dátuma: 2022.06.30.

Kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Az Agrárminisztérium által kiírt „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívása

Projekt címe (azonosító száma): „Közös értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében – Helyi értéktár Bizottság létrehozása Hollád Községben”  (HUNG-2020/6419)

Szerződött támogatás összege: 1.996.675,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében megalakul Hollád község Települési Értéktár Bizottsága. Munkáját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, mint partnerszervezet, szakmai tapasztalatait átadva segíti. Az Értéktár Bizottság célja a korábbi kutatások és dokumentumok felülvizsgálata, új értékek feltárása, összegyűjtése a holládi, helyi lakosok aktív részvételével. Az értékfeltárás folyamata elősegíti az identitástudat erősítését, pozitívan hat a közösségi művelődésre. A pályázat során 2 ismeretterjesztő előadás, 2 tanulmányút, 2 kiállítás, valamint 4 workshop kerül megvalósításra.

Az előadások során a jogszabályi környezet megismerése mellett lehetőség nyílik betekintést nyerni a hagyományápolás, értékőrzés folyamatába. Az elméleti ismeretszerzést követően, a tanulmányutak alkalmával bemutatásra kerül Balatonmáriafürdőn a Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása, valamint Kaposvár-Szenna úti cél esetében a megyeszékhely értékei, a megyei értéktár elemei. A projektben megszervezésre kerül „Közös értékeink a Balaton-délnyugati szegletében” című kamarakiállítás Tőkés László dokumentarista fotós életművéből. A pályázat eredményeképp a Holládi Települési Értéktár Bizottság által összegyűjtött értékekből, népszerűsíteni kívánt elemekből kiállítás készül. Az írásos dokumentumok mellett kivágott, grafikai munka során szerkesztett, lektorált nyomtatott fotókból készült időszaki kiállítás kerül bemutatásra.  A projekt zárása után a Holládi Települési Értéktár Bizottság önállóan és függetlenül képes a nemzeti értékek megőrzését továbbvinni.

A projekt kezdési dátuma: 2020.11.01.

A projekt befejezési dátuma: 2021.11.30.

Megszakítás