Oldal kiválasztása

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Hasznos Információk

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
és Intézményeinek elérhetőségei:

Önkormányzat: 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu , Tel.:06/85-375-266

Hivatali kapu: 8647MARIA, KRID kód: 655270719

Településüzemeltetési Iroda: 8647 Balatonmáriafürdő,
Gróf Széchényi Imre tér 9.

telepulesuzemeltetes@balatonmariafurdo.hu , Tel.:06/85-375-266

 Háziorvosi Szolgálat:
8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 06/85-375-211

 Védőnői Szolgálat:
8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 06/85-375-211

 Andrássy Mária Közösségi Ház:
8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. Tel.:06/85-375-020

 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda:
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg. u. 16. Tel.: 06/85-376-621

 Balatonkeresztúri Rendőrőrs elérhetősége:
8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1. Tel.: 06/20-285-7024

Hulladékszállítás rendje 2020. évben

A lakossági hulladékszállítást 2014. január 1. napjától a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.) közszolgáltató végzi. Elérhetősége: www.pelsokom.hu, email: info@pelsokom.hu, Telefon: 85/530-076, 85/530-077

A vegyes kommunális hulladék szállítási napjainak pontos időpontjáról a www.pelsokom.hu és a www.balatonmariafurdo.hu honlapokon, valamint a helyi újságban tájékozódhatnak.

A hulladékot a nappali szállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig, az éjszakai szállítás esetén legkésőbb este 18 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni. A szezonális időszakban a szállítási napoknál esetleges csúszások alakulhatnak ki, melyhez a Tisztelt lakosság megértését kérjük! Amennyiben az ingatlantulajdonos más térfogatú és darab számú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 napjáig írásban bejelentheti a közszolgáltatónál.

Zöldhulladék szállítás rendje 2020. évben

A zöldhulladék szállítási napjainak pontos időpontjáról a www.pelsokom.hu és a www.balatonmariafurdo.hu honlapokon tájékozódhat. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a zöldhulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig, vagy maximum azt megelőző napon helyezzék ki a közterületre, forgalmat nem akadályozó módon.

Zöldhulladék: kerti hulladék, amely olyan növényi maradvány, amely a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanok /lakóház, építési telek, üdülő/ mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik /fű, szőlő venyige, gyümölcsfa nyesedék/. A zöldhulladék szállítás napján egyenként 110 literes edényzetben, vagy darabolva és kötegelve, de a 110 litert nem meghaladó, max. 25 kg súly betartásával, max. 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű kötegelt (összekötött) formában helyezhető ki zöldhulladék. A fenti paramétereknek nem megfelelő (nem kötegelt, nem darabolt, és súlyt és méretet meghaladó) zöldhulladék nem kerül elszállításra. 

A lomtalanítás időpontjai

A lomtalanítás időpontját a www.balatonmariafurdo.hu települési honlapon valamint a helyi újságban tesszük közzé.

Kihelyezhető hulladékok: Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, műanyag kerti szék/ asztal; játékok, rongy bezsákolva, stb).

NEM helyezhető ki: Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek, elektronikai berendezések és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!

Szelektív hulladékgyűjtés szabályai

A szelektív hulladék szállítási napjainak pontos időpontjáról a www.pelsokom.hu és a www.balatonmariafurdo.hu honlapokon tájékozódhat.

A SÁRGA színű feliratos zsákba vagy (amennyiben rendelkezésre áll), 240 literes sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edényben kérjük gyűjteni a következő szelektív hulladékokat:

  • Papírhulladékok jellemzően: kartondoboz, élelmiszerdoboz (pl. müzlis doboz); újságpapír (fekete és fehér, színes), prospektus, könyv, boríték, füzet, irodapapír, papírzacskó
  • Műanyag hulladékok: Fólia (szatyor, zsugorfólia),PET palack, HDPE/PP flakon (samponos,- tusfürdős-, mosószeres flakon)Tetrapack italoskarton (tejes-, üdítősdoboz)
  • Fém csomagolású hulladék: Fém italos doboz (sörös, üdítős), konzerves doboz (kimosva

A ZÖLD színű – ÜVEG feliratos – zsákba kérjük gyűjteni az ép, egész öblös üvegeket! (sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, kávés üveg) Kérjük Önöket, hogy törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban!

Nem kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb.

Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki!

A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk. Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más, átlátszó zsákot (pl. reklámszatyor) használhat e célra.

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

Közterületet május 15-től – szeptember 15-ig igénybe venni építőanyag tárolására csak különösen indokolt esetben lehet. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni!

Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék elhelyezése lakó-, üdülőtelek előtt május 15-től szeptember 15-ig (3 napig ingyenes) 1500 Ft/m2/hó, üdülési idényen kívül (14 napig ingyenes) 800 Ft/m2/hó.

Az építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett. A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a Balatonújlaki építési bontási hulladékkezelő és – lerakó telepre, díjfizetés mellett lehet elhelyezni. A telep kizárólag vegyes építési-bontási illetve elválogatott (tiszta) betonhulladékot fogad. A telep az M7 autópálya Nagykanizsa felé vezető szakaszáról, a balatonkeresztúri lehajtóról illetve a Keszthely felé vezető 71-es út első, balkéz felé nyíló, táblával jelzett bekötőútjáról közelíthető meg.

Nyitva tartás: hétfő – péntek 7:20-15:50-ig,Telefon: +36-30/332-9786, E-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

FÓRUM

Üdülőhelyi fórum időpontját a www.balatonmariafurdo.hu települési honlapon, valamint a helyi újságban tesszük közzé.

 Ingatlanok, közterületek tisztántartása

A község területén lévő ingatlanok (beépített és be nem épített) tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Kötelesek szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ingatlanukat tisztántartani (május 1., május 25., június 15., július 10., augusztus 5., szeptember 5.). Távol lakó ingatlantulajdonos, ha a jogszabályban előírtakat saját maga folyamatosan nem tudja ellátni – megbízottja útján köteles elvégeztetni. Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Közterületen fát kivágni csak jegyző engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel.

Házszámtáblák – Utcanév-táblák

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a helyes és az önkormányzat által közölt házszámokat szíveskedjenek jól látható helyre (házra, kerítésre) kihelyezni.

Az önkormányzat részéről a vandálok által megrongált utcanév-táblákat igyekszünk pótolni.

A levegő tisztaságvédelme

A község közigazgatási területén levő ingatlanokon (lakóház, építési telek, üdülő) avar és kerti hulladék égetése EGÉSZ ÉVBEN TILOS!

Zaj elleni védelmi intézkedések

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy egymás pihenését az üdülési szezon alatt (május 1 – szeptember 1 között)  zajos tevékenységgel (fűnyírás, gépi, nagy zajjal járó eszközök használata) ne zavarják munkanapokon  és szombaton 9 óra előtt, 12-16 óra között, és 21 óra után. Vasárnap és ünnepnapokon lehetőleg e tevékenységekkel egyáltalán ne zavarják a környezetet. A békés egymás mellett élés érdekében javasoljuk, hogy e munkák tekintetében a szomszédok egyeztessenek egymással.

Allergén növények elleni védekezés

A szabályozás célja az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növények, így legfőképpen a parlagfű (Ambrosia elatior) elszaporodásának visszaszorítása a község közigazgatási területén.

A község területén a jogi és magánszemélyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben levő területet kötelesek folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni. A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Kéményseprés

Díjszabás a honlapon megtekinthető: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1818/9/1-es menü,
e-mail cím: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Balatonmáriafürdő településen a sormunka elvégzésére 2020. szeptember 01-szeptember 30. között kerül sor.

Mikrochip

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2013. január 01-től kötelezővé vált minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transzponder) általi egyedi megjelölése. A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §-a szerint: A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, továbbá a Hivatalnál bejelenteni. Tájékoztatom az Eb tulajdonosokat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat ebösszeírás alapján nyilvántartást vezet, így minden lakos köteles bejelenteni kutyáját, a honlapon található (Letölthető dokumentumok) Ebtartás be- illetve kijelentése dokumentummal.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja, valamint a közterületre való kijutását, az eb szökését a kutyatulajdonosnak szükséges megakadályozni! Kérjük az ebtartási szabályok betartását!

Fúrt kutak

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos részletes tájékoztató megtekinthető a www.balatonmariafurdo.hu oldalon.


Közvilágítási hibabejelentés

A településen fellépő egyedi közvilágítási hibák mihamarabbi elhárításának biztosítása érdekében a KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálata felé szíveskedjenek megtenni a hibabejelentéseket.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: telefonszám:+ 36-1-457-0575, e-mail cím: ugyfelszolgalat@kozvil.hu.

A településen fellépő (10 db lámpatest feletti) szakaszhibákat a 06/80-20-50-20 ingyenes telefonszámon vagy az araminfo@eon.hu e-mail címen lehet bejelenteni az EON Zrt. felé.


E.ON ügyfélszolgálat – Gáz és villamosenergia szolgáltatás

Vezetékes gázszolgáltatás információ: vezetékes telefonról: 06-52-512-401; mobiltelefonról: 06-20/30/70-459-9711 hibabejelentés: 06-80-205-020 hibabejelentés: 06-80-424-242, gazinfo@eon.hu

Villamos energia szolgáltatás információ: vezetékes telefonról: 06-52-512-400; mobiltelefonról: 06-20/30/70-459-9600 hibabejelentés: 06-80-205-020, araminfo@eon.hu


DRV Zrt. ügyfélszolgálat – Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: telefonszám: +36-80-240-240, e-mail cím: ugyfelszolgalat@drv.hu


Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Csütörtök

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Péntek

8.00 – 12.00

 

Elérhetőség:

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52., Telefon: 85/575-810, Fax: 85/575-823
e-mail: fojegyzo@balatonkeresztur.hu, honlap: www.balatonmariafurdo.hu
Hivatali kapu: SGSML, KRID kód: 307091366

A Járási Hivatal és osztályainak elérhetőségei:

– Marcali Járási Hivatal 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000, e-mail: hivatal@marcali.gov.hu

Osztályok:

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000

Kormányablak és Okmányirodai Osztály: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.,  gépjármű ügyintézés: 06/85-795-023; személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél: 06/85-795-021; egyéni vállalkozás: 06/85-795-020

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 8700 Marcali, Béke u. 21/A., Telefon: 85/510-518

Foglalkoztatási Osztály: 8700 Marcali, Posta köz 1.,Telefon: 85/515-250

Népegészségügyi Osztály: 8700 Marcali, Béke u. 21.,Telefon: 85/515-380

A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén a járási hivatal ügysegédjének elérhetősége: Balatonmáriafürdő esetében: Balatonkeresztúr Ady E. u. 52. szám alatt: csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-16.00  időpontok között

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály:
Földhivatali Osztály 4. (Marcali), 8700 Marcali, Széchenyi u. 44., Telefon: Tel: 85/510-378, foldhivatal.marcali@somogy.gov.hu

A friss és aktuális információk végett kérjük, kísérjék figyelemmel az önkormányzat honlapját: www.balatonmariafurdo.hu.


Tájékoztató helyi adókról
:

Tisztelt Adózó! 

Értesítjük adófizetőinket, hogy a helyi adókról szóló 20/2019.(XI.20) önkormányzati rendelete 2020. január 1-jétől hatályos. A rendelet értelmében az építményadó és az idegenforgalmi adó mértéke emelkedett.

Az építményadó mértékének változása miatt ügyfeleink határozattal értesülnek a fizetendő adóról. Telekadó esetében csak azon ügyfelek kapnak határozatot  akiknél tulajdonjog változás vagy bevallás alapján adatmódosítás miatt változik az adó mértéke.

A  telek– és építményadó egyenlegértesítője mellé 2 darab fizetési postautalványt  mellékelünk, mely tartalmazza a befizetési határidőket.

A helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget önadózással elektronikus úton kell teljesíteni.

Idegenforgalmi adót, a beszedést követő hónap 15-ig kell befizetni és bevallani az idegenforgalmi adó ellenőröktől kapott bevallásokon, és csekkeken! A bevallás elmulasztása szankciót von maga után.

Az idegenforgalmi adó mértéke: 400 Ft/fő vendégéjszakánként (2020. január 1. napjától).

Mentesek az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alól:

  • a 18 életévét be nem töltött magánszemély,
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá,
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja]; közeli hozzátartozók: házastárs, az egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha- és a nevelt gyermek az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;,
  • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

Minden év január 31-ig jelentést kell küldeni a vendégforgalom összesített adatairól, mely nyomtatvány szintén az adóellenőröknél található, vagy a honlapról letölthető.

Befizetéseiket a mellékelt csekkeken szíveskedjenek adónemenként külön-külön teljesíteni, illetve ha utalással történik a befizetés, akkor is adónemenként külön-külön kell teljesíteni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a helyi adókat közvetlenül a Balatonmáriafürdői Takarékbank Zrt.-ben is befizethetik! 

Ez az Önök részére kényelmes, míg az önkormányzat részére költségkímélő megoldás. Az önkormányzat jelentős díjat fizet a csekken történő befizetés esetén, ezért külön is megköszönjük közreműködésüket, ha közvetlenül a Takaréknál fizetik be helyi adójukat.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok és a helyi adó rendeletünk a község honlapján is elérhetőek (www.balatonmariafurdo.hu).

Az adózást érintő minden változásról szíveskedjenek adóhatóságunkat írásban értesíteni (ingatlan vásárlás, eladás, építés, bővítés, bontás, öröklés, ingatlan területében bekövetkezett változás, lakcímváltozás, állandó lakosok számának változása stb.).

A változás bejelentését adóbevallás benyújtásával kell megtenni, legkésőbb a változást követő év január 15-ig.

Amennyiben további kérdésük merülne fel az adózásra vonatkozóan, az Önkormányzatunk adóügyi munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre a 06-85/575-824-es telefonon, illetve Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2. sz. irodájában.  E-mail címünk: adobalatonmariafurdo@balatonkeresztur.hu


Köszönjük, hogy adóbefizetésével hozzájárult településünk fejlődéséhez.

Balatonmáriafürdő, 2020. február hó

 

 Galácz György sk. Mestyán Valéria sk.
polgármester címzetes főjegyző