Oldal kiválasztása

HASZNOS INFORMÁCIÓK

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Balatonmáriafürdő Önkormányzatának tájékoztatója

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
és Intézményeinek elérhetőségei:

Önkormányzat: 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu , Tel.:06/85-375-266

Hivatali kapu: 8647MARIA, KRID kód: 655270719

Településüzemeltetési Iroda: 8647 Balatonmáriafürdő,
Gróf Széchényi Imre tér 9.

telepulesuzemeltetes@balatonmariafurdo.hu , Tel.:06/85-375-266

 Háziorvosi Szolgálat:
8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 06/85-375-211

 Védőnői Szolgálat:
8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 06/85-375-211

 Andrássy Mária Közösségi Ház:
8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. Tel.:06/85-375-020

 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda:
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg. u. 16. Tel.: 06/85-376-621

 Balatonkeresztúri Rendőrőrs elérhetősége:
8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1. Tel.: 06/20-285-7024

Hulladékszállítás rendje 2022. évben

A lakossági hulladékszállítást a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.) közszolgáltató végzi.

Elérhetősége: www.pelsokom.hu, email: info@pelsokom.hu, Telefon: 85/530-076, 85/530-077, 06-85/530-118 ; 06-85/530-119

(A hulladékszállítás napjainak járattervét letölthetik a www.pelsokom.hu és a www.balatonmariafurdo.hu honlapról (Közérdekű –> Hulladékszállítás –> Hulladékszállítási naptár), valamint megjelenik a MáriaInfo helyi újságban.

VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK

A vegyes települési hulladékot az előfizetésnek megfelelő méretű, edénymatricával ellátott gyűjtőedényben lehet kihelyezni Edénymatrica nélkül a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot! A hulladékgyűjtő edényzet mellé az esetenként keletkező többlet vegyes települési hulladékot, az üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli időszakban keletkező hulladékot, csak a szolgáltató logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet kihelyezni.

Átmeneti szabályok: 2022. augusztus 31-ig átmenetileg még a zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja a szolgáltató, de 2022. szeptember 1-től már csak kizárólag a gyűjtőedények kerülnek ürítésre (kivéve a többlethulladékos zsák).

Kérjük, hogy 2022. augusztus 31-ig mindenki szerezze be az előfizetésnek megfelelő méretű gyűjtőedényt!

Az üdülőingatlan tulajdonosoknak is kötelező lesz a gyűjtőedény használata. A gyűjtőedénynek a szállítási nap reggelén történő kihelyezéséről, az ürítést követő visszahelyezéséről az ingatlan használónak kell gondoskodnia. A közterületen különböző tárolók vagy a kuka kerítéshez rögzítése nem megengedett, mert ez jelentősen rontaná a településképet.


Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedényzet elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a szolgáltatóhoz kell bejelenti. A bejelentést évente egyszer, minden év január 31-ig lehet megtenni.  (elérhetőség: info@pelsokom.hu, postacím: PELSO-KOM Nonprofit Kft.8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3., nyomtatvány letölthető a www.pelsokom.hu oldalról)

Lakosság által választható edényméretek: 60 literes,110 literes vagy 120 literes (négyzet keresztmetszetű kerekes) 1100 literes hulladékgyűjtő.

Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után szezonális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az ingatlanok rendeltetésmódját az ingatlan-nyilvántartás adatai határozzák meg. Az ettől eltérő használatot a tárgyévet megelőző évben tett helyi adó bevallással lehet igazolni a szolgáltató felé tárgyév március 31-ig.

Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, amennyiben az ingatlant legalább 6 hónapig folyamatosan nem használják, és erről írásban előre nyilatkoznak a szolgáltatónak. A szüneteltetést az időszak végén leolvasott mérőóra-állásokon alapuló „nullás” közüzemi számlákkal (víz vagy villany) vagy a mérőóra állásokat tartalmazó hitelesített fényképpel (a fénykép dátum hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt fotózással történik) kell igazolni. Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között 12 hónap alatt legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy maximum 50 kWh villamos energia fogyasztás mutatkozott.

 

VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM)

Az elkülönített csomagolási hulladékot 120 vagy 240 literes sárga színű gyűjtőedényzetben, ill. a szolgáltató logójával ellátott sárga zsákban lehet csak kihelyezni. Más zsákban kihelyezett szelektív hulladékot a szolgáltató nem szállít el. A kartonpapírból készült nagyméretű dobozt lapra hajtogatva és kötegelve kell a szolgáltatónak átadni.

Szállítási naponként 1 db sárga gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben vásárolhatnak sárga feliratos zsákot bruttó 50 Ft/db egységáron.

Átmeneti szabályok: 2022. augusztus 31-ig átmenetileg még bármilyen átlátszó zsákban ki lehet helyezni a szelektív hulladékot, azt a szolgáltató elszállítja, de 2022. szeptember 1-től már csak kizárólag sárga gyűjtőedényből vagy sárga zsákból lesz elszállítva.

 

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS

Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld színű gyűjtőedényzetben, vagy a zöld színű „ÜVEG” feliratú zsákban helyezhető ki. Síküveg, tükör, törött üveg nem helyezhető el az edényben vagy zsákban.

Szállítási naponként 1 db zöld gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben vásárolhat zöld „ÜVEG” feliratú zsákot bruttó 35 Ft/db egységáron.

Átmeneti szabályok: 2022. augusztus 31-ig átmenetileg még bármilyen átlátszó zsákban ki lehet helyezni az üveg hulladékot, azt a szolgáltató elszállítja, de 2022. szeptember 1-től már csak kizárólag zöld gyűjtőedényből illetve az ÜVEG feliratos zöld zsákból lesz elszállítva.

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges. Amennyiben a házi komposztálás nem megoldható vagy kevésnek bizonyul, a zöldhulladék 60 vagy 120 literes barnaszínű (vagy barna tetejű) gyűjtőedényzetben vagy biológiailag lebomló zsákban gyűjthető. Az ágakat és nyesedéket 1 m x 0,3 m x 0,3 m-es kötegekben lehet kihelyezni. A szolgáltató logójával ellátott biológiailag lebomló zsák megvásárolható a többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben bruttó 200 Ft/db egységáron. Amennyiben az ingatlanhasználó nem a felsorolt módon gondoskodik a zöldhulladék átadásáról, a szolgáltató nem köteles annak elszállítására. A begyűjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával minősített, engedéllyel rendelkező komposzt készül, ezért nagyon fontos a hulladék tisztasága.

Átmeneti szabályok: 2022. december 31-ig még bármilyen zsákban ki lehet helyezni a zöldhulladékot, azt a szolgáltató elszállítja, de 2023. január 1. után már csak kizárólag barna színű gyűjtőedényből illetve a lebomló zsákból lesz elszállítva.

 

LOMTALANÍTÁS

A lomhulladék elszállítási igényt az önkormányzat által meghirdetett gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig telefonon vagy a szolgáltató honlapján biztosított regisztrációs felületen kell bejelenteni a szolgáltatónak. A szolgáltató kizárólag az előre bejelentett szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de előzetesen nem regisztrált lom elszállítását jogosult megtagadni. Aki szünetelteti a közszolgáltatást, az nem jogosult a lomtalanításra.

Regisztrálni a 85/530-076 vagy 85/ 530-118 telefonszámok 3-as mellékén az NHKV Zrt. által kibocsátott számla 1. oldalán található Felhasználó azonosító szám megadásával, vagy a www.pelsokom.hu honlapon biztosított regisztrációs felületen lehet.

Kihelyezés időpontja: 2022.október 2. (vasárnap)
Elszállítás időpontja: 2022. október 3. (hétfőtől)

A lomhulladékot a fenti napon helyezze ki az ingatlan elé, ügyelve arra, hogy az a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az illegális gyűjtők, guberálók távoltartása érdekében kérjük  a lakosokat, hogy ezen időpont előtt lomhulladékot az ingatlanuk elé ne helyezzenek ki.


Lomhulladékként
nem lehet kihelyezni, és így a szolgáltató nem szállítja el:

  • építési törmeléket,
  • épület felújításából, vagy építéséből kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot,
  • egyéb, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot (pl. bezsákolható vegyes települési hulladékot, textíliát, szelektíven gyűjtött hulladékot, növényi zöldhulladékot, ágnyesedéket),
  • ipari technológiai berendezések, mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladékát, vagy mellékterméket),
  • veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, autóroncsot, gumiabroncsot, stb.

A felsorolt hulladéktípusokat a szolgáltató az ingatlan előtt hagyja, ilyen esetben a hulladék közterületről történő visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak a lomtalanítást követő 24 órán belül gondoskodnia kell.

Lomhulladék, melyet a szolgáltató ELSZÁLLÍT:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.

A közszolgáltató kizárólag csak az általa rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben (négyzet keresztmetszetű gyűjtőedényzet) okozott kárért felel, amennyiben a gyűjtőedényzet károsodását nem az ingatlanhasználó okozta azzal, hogy a gyűjtőedényzet teherbíró képességét meghaladó mennyiségű hulladékot helyezett el, vagy a hulladék beleragad, belefagyott, vagy a hulladékot beletömörítették. Amennyiben a meghibásodás a szolgáltatónak nem róható fel (pl. nem szabvány gyűjtőedényzet használata), vagy a szabvány gyűjtőedényzet életkora az 5 évet meghaladta, a használhatatlan gyűjtőedényzet javítása vagy pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

Felhívjuk az ingatlanhasználók szíves  figyelmét, hogy minden típusú hulladékot a szállítási nap reggelén 7 óráig kell és lehet az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. Fontos, hogy a kisebb utcákban is az ingatlan elé kell kihelyezni a hulladékot, a szolgáltató innen szállítja csak el, az utcasarkokra TILOS kitenni

Lebomló zsák bruttó 200 Ft, sárga feliratos zsák bruttó 50 Ft, zöld „ÜVEG” feliratú zsák bruttó 35 Ft egységáron vásárolható az alábbi értékesítő helyeken:

Többlethulladékos zsák ára:

Kiscsillag ABC, Balatonkeresztúr, Iskola utca 5.                                                                            408 Ft
Mecsek Fűszért Zrt. 231. sz. Coop ABC, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 5.      413 Ft
Akácfa ABC, Balatonkeresztúr Akácfa u. 89.                                                                                  408 Ft

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék elhelyezése közterület-használati engedély köteles! Lakó-és, üdülőtelek előtt május 15-től szeptember 15-ig (3 napig ingyenes) 1500 Ft/m2/hó, üdülési idényen kívül (14 napig ingyenes) 800 Ft/m2/hó. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni!

Az építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett. A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket az NHSZ Zöldfok Zrt. Balatonújlaki Inert lerakó-és kezelőtelepre, díjfizetés mellett lehet elhelyezni. A telep kizárólag vegyes építési-bontási illetve elválogatott (tiszta) betonhulladékot fogad. A telep az M7 autópálya Nagykanizsa felé vezető szakaszáról, a balatonkeresztúri lehajtóról illetve a Keszthely felé vezető 71-es út első, balkéz felé nyíló, táblával jelzett bekötőútjáról közelíthető meg. Nyitva tartás: hétfő – péntek 7:20-15:50-ig, Telefon: +36-30/332-9786, E-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

Egyéb díjfizetés ellenében igénybevehető kezelőhelyek:
NHSZ Zöldfok Zrt. Ordacsehi Nagytérségi Hulladékkezelő Központ (megközelíthető Szőlőskislak felől) Tel.: 84/502-291
Saubermacher Marcali Kft., 8700 Marcali, Cserhátpuszta 1. Tel.: 85/415-178

Fórum

Üdülőhelyi fórum időpontját a www.balatonmariafurdo.hu települési honlapon, valamint a helyi újságban tesszük közzé. Üdülőfórum tervezett időpontja: 2022. június hónap. Helye: Andrássy Mária Közösségi Ház,  Cím: 8647 Balatonmáriafürdő Bajcsy-Zsilinszky. u. 257.

Ingatlanok, közterületek tisztántartása

A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó köteles gondoskodni

Az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó köteles:

  • a 20 cm-es magasság elérését megelőzően, de évente legalább 6 alkalommal az ingatlanon, valamint az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területen a füvet lekaszálni (május 1., május 25., június 15., július 10., augusztus 5., szeptember 5.)
  • elvégezni az ingatlanról a közterületre kihajló ágaknak, bokroknak az ingatlan határvonaláig történő folyamatos nyesését, visszavágását,
  • az útárok és áteresz karbantartásáról gondoskodni
  • az ingatlana előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról, a síkosság elleni védekezésről gondoskodni
  • az ingatlan előtti közterületre általa ültetett növényzet folyamatos karbantartásáról, annak nyeséséről, lehullott lombjának és egyéb növényi részeinek összegyűjtéséről, elszállíttatásáról gondoskodni

 Távol lakó ingatlantulajdonos, ha a jogszabályban előírtakat saját maga folyamatosan nem tudja ellátni – megbízottja útján köteles elvégeztetni.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

Közterület-használat

Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület-használati engedély, valamint Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott használati díj megfizetése alapján lehet. A közterület-használat engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó nyomtatvány a https://www.balatonmariafurdo.hu/ (Önkormányzat –>
Dokumentumok –> Letölthető Dokumentumok –> Általános igazgatási ügyek –> Közterülethasználati kérelem) honlapról.

Fakivágás

Közterületen fát kivágni csak jegyző engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel. A formanyomtatvány letölthető: https://www.balatonmariafurdo.hu/-> Önkormányzat –> Dokumentumok –>Letölthető Dokumentumok –> Általános igazgatási ügyek –> Egyéb igazgatási ügyek felületről vagy leadható elektronikus úton, E-önkormányzaton keresztül.

Házszámtáblák, utcanév-táblák

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a helyes és az önkormányzat által közölt házszámokat szíveskedjenek jól látható helyre (házra, kerítésre) kihelyezni.

Az önkormányzat részéről a vandálok által megrongált utcanév-táblákat igyekszünk pótolni

Avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások

Kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell. Balatonmáriafürdő közigazgatási területén avar és kerti hulladék égetése EGÉSZ ÉVBEN TILOS

Zaj elleni védelmi intézkedések

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy egymás pihenését az üdülési szezon alatt (június 1 – szeptember 1 között)  a háztartási igényeit kielégítő építés, kertépítés és zöldfelület karbantartás körébe tartozó zajjal (fűnyírás, gépi, nagy zajjal járó eszközök használata) ne zavarják munkanapokon és szombaton 8 óra előtt és 21 óra után, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat. Vasárnap és ünnepnapokon lehetőleg e tevékenységekkel egyáltalán ne zavarják a környezetet. A békés egymás mellett élés érdekében javasoljuk, hogy e munkák tekintetében a szomszédok egyeztessenek egymással.

Allergén növények elleni védekezés

A szabályozás célja az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növények, így legfőképpen a parlagfű (Ambrosia elatior) elszaporodásának visszaszorítása a község közigazgatási területén.

A község területén a jogi és magánszemélyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban /kezelésükben, használatukban/, a bérlők a bérleményükben levő területet kötelesek folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni.

A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni. A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Kéményseprés

Díjszabás a honlapon megtekinthető: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dijszabas   Telefonos ügyfélszolgálat: 1818/9/1-es menü, e-mail cím kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu Balatonmáriafürdő településen a sormunka elvégzésére 2022. szeptember 01. – szeptember 30. között kerül sor.

Ebtartás

Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatal 2022. évben ebösszeírást tart. Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölteni. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról (www.balatonmariafurdo.hu /Önkormányzat/  Dokumentumok/Letölthető dokumentumok/Általános igazgatási ügyek/Ebtartás be- illetve kijelentése dokumentum), vagy  személyesen beszerezhetik a  Balatonkeresztúri  Közös Önkormányzati Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) vagy Balatonkeresztúri  Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmáriafürdő Kirendeltségén (Községháza, 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.)

A kitöltött ívet visszaküldhetik postai úton, elektronikusan e-mailben (onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu), e-papíron (https://epapir.gov.hu/) és E-önkormányzaton keresztül, (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) vagy leadhatják személyesen a fenti címek egyikén 2022. május 31-ig.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2013. január 01-től kötelezővé vált minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transzponder) általi egyedi megjelölése. A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §-a szerint: A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, továbbá a Hivatalnál bejelenteni.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja, valamint a közterületre való kijutását, az eb szökését a kutyatulajdonosnak szükséges megakadályozni! Közterületen kutyáikat csak pórázon, szükség esetén szájkosárral sétáltassák! Kérjük az ebtartási szabályok betartását!

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.

Szervezett eboltást előreláthatóan 2022. szeptember hónapban szervezünk. Az eboltásról szóló tájékoztatót a honlapon közzétesszük.

Háziorvosi szolgálat

Orvos: Dr. Kónya Gábor Cím: 8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2., Telefon: 85/375-211

Rendelési idő:

Hétfő:

08:00-12:00

Kedd:

12:00-16:00

Szerda:

08:00-12:00

Csütörtök:

12:00-16:00

Péntek:

08:00-12:00

KIS TURUL Gyógyszertár: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 2., Telefon: 85/999-610, Nyitva tartás: Május 1-től augusztus 31-ig: hétfő-péntek  8-17 óra, szombaton 8-12 óra vasárnap zárva. Szeptember 1-től április 30-ig: hétfő-péntek  8-16 óra, szombat, vasárnap zárva

Kutak

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos részletes tájékoztató megtekinthető a https://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-dokumentumok/ oldalon.

Közvilágítási hibabejelentés

A településen fellépő egyedi közvilágítási hibák (1 db, illetve néhány oszlopra kiterjedő) mihamarabbi elhárításának biztosítása érdekében a KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálata felé szíveskedjenek megtenni a hibabejelentéseket. Kérem, hogy bejelentés során közöljék a pontos címet, illetve a hibás villanyoszlop azonosító számát. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: telefonszám: 36-1-457-0575, e-mail cím: ugyfelszolgalat@kozvil.hu.

A településen fellépő (10 db lámpatest feletti) szakaszhibákat a 06/80-20-50-20 ingyenes telefonszámon vagy az araminfo@eon.hu e-mail címen lehet bejelenteni az EON Zrt. felé.

Egyéb információk: Mobiltelefonról: 06 20/30/70/ 459 96 00 H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00. Vezetékes telefonról: 06 52/ 512 400, H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00 e-mail: araminfo@eon.hu

E.ON Ügyfélszolgálat – Gáz és villamosenergia szolgáltatás

Vezetékes gázszolgáltatás információ: Mobiltelefonról: 06 20/30/70/ 459 97 11, H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00. Vezetékes telefonról: 06 52/ 512 401
H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00, Hibabejelentés: 06-80-42-42-42, e-mail: gazinfo@eon.hu

E.ON Ügyfélszolgálati Iroda:
8700 Marcali, Marczali Henrik u. 1/C Sarok üzletház 3. üzlete
Tel.: (06 85) 510 176

Nyitvatartás
Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva
Szerda:14-18
Csütörtök: Zárva
Péntek: 9-13

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat – Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: telefonszám: +36-80-240-240, e-mail cím: ugyfelszolgalat@drv.hu

DRV Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda:
8700 Marcali, Kossuth L. u. 49.
Tel.: (06 52) 512 400

Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-14.00

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje

Hétfő

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Csütörtök

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Péntek

8.00 – 12.00

 

 

Elérhetőség:
8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52., Telefon: 85/575-810, Fax: 85/575-823
e-mail: fojegyzo@balatonkeresztur.hu, honlap: www.balatonmariafurdo.hu
Hivatali kapu: SGSML, KRID kód: 307091366

A Járási Hivatal és osztályainak elérhetőségei:
Marcali Járási Hivatal 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000, e-mail: hivatal@marcali.gov.hu

Osztályok:

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000

Kormányablak Osztály: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.,  gépjármű ügyintézés: 06/85-795-023; személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél: 06/85-795-021; egyéni vállalkozás: 06/85-795-020, Ügyfélfogadás: H:8-18, K:8-15, Sz: 8-18, Cs: 8-15, P: 8-14,

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 8700 Marcali, Béke u. 21/A., Telefon: 85/510-518

Foglalkoztatási Osztály: 8700 Marcali, Posta köz 1.,Telefon: 85/515-250, Ügyfélfogadás: H-K: 8-15:30, Sz: 8-12, Cs: 8-15:30,

Népegészségügyi Osztály: 8700 Marcali, Béke u. 21.,Telefon: 85/515-380, Ügyfélfogadás: H és Sz: 8-12, 13-16, P: 9-12

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály:
Földhivatali Osztály 4. (Marcali), 8700 Marcali, Széchenyi u. 44., Telefon: Tel: 85/510-378, foldhivatal.marcali@somogy.gov.hu

KÉRJÜK FRISS INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSE A WWW.BALATONMARIAFURDO.HU HONLAPOT!

Megszakítás