Oldal kiválasztása

Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
    1.1.1 Elérhetőségi adatok
    1.1.2 A szervezeti struktúra
    1.1.3 A szerv vezetői
1.2 A felügyeleti költségvetési szervek *
    1.2.1 a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy      alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv *
1.3 Gazdálkodó szervezetek *
    1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő                      gazdálkodó szervezetek *
1.4 Közalapítványok *
    1.4.1 A szerv által alapított közalapítványok *
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek *

2. Tevékenységre, müködésre vonatkozó        adatok

    2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre *
    2.1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat
    2.1.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
    2.1.3 Közös Hivatal Információátadási Szabályzata
    2.1.4. Másolatkészítési szabályzat
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
    2.2.1 Formanyomtatványok
2.3 Közszolgáltatások *
    2.3.1 Szilárd hulladékkezelés
    2.3.2 Folyékony hulladékszállítás rendje
    2.3.3 Hulladékszállítás
    2.3.4 Lomtalanítás
    2.3.5 Közműszolgáltatások
        2.3.5.1 DRV (Dunántúli Regionális Vízművek)
            2.3.5.1.1 Lakossági tájékoztató az ivóvízszolgáltatásról,
                             az ivóvíz minőségéről

            2.3.5.1.2 Magánkút kockázatai
            2.3.5.1.3 Magánkút kockázatai (plakát)
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok *
2.6 Döntéshozatal, ülések
    2.6.1 A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai
    2.6.2 Képviselő-testületi szerv üléseire vonatkozó adatok
        2.6.2.1 2024. évi ülés és munkaterv
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok                                2.7.1 Jegyzőkönyvek, előterjesztések
    2.7.2 Rendeletek
2.8 Adavtédelem
2.9 Pályázatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Közérdekű adatok igénylése
    2.11.1 Szabályzat – Közérdekű adatok közzétételéről, valamint               közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítéséről
    2.11.2 Hatósági statisztikák:
        2.11.2.1 2015. év
        2.11.2.2 2016-2020. év
        2.11.2.3 2021. év
        2.11.2.4 2022. év 
        2.11.2.5 2023. év

        2.11.2.6 Éves jelentés (2023)
2.12 Közzétételi listák *

* Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. Gazdálkodási adatok

553.1 A működés törvényessége, ellenőrzések *
    3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája *
    3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
    3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok *
    3.1.4 A működés eredményessége, teljesítménye *
    3.1.5 Működése statisztika *
3.2 Költségvetések, beszámolók *
    3.2.1 Éves költségvetések
        3.2.1.1 2008-2013. évi Költségvetések
        3.2.1.2 2014. évi Költségvetés
        3.2.1.3 2015. évi Költségvetés
        3.2.1.4 2016. évi Költségvetés
        3.2.1.5 2017. évi Költségvetés
        3.2.1.6 2018. évi Költségvetés
        3.2.1.7 2019. évi Költségvetés
        3.2.1.8 2020. évi költségvetés
       
3.2.1.9 2021. évi költségvetés
        3.2.1.10 2022. évi költségvetés
    3.2.2 Számviteli beszámolók *
    3.2.3 A költségvetés végrehajtása
        3.2.3.1 2008-2012. évi Zárszámadások
        3.2.3.2 2013. évi Zárszámadás
        3.2.3.3 2014. évi Zárszámadás
        3.2.3.4 2015. évi Zárszámadás
        3.2.3.5 2016. évi Zárszámadás
        3.2.3.6 2017. évi Zárszámadás
        3.2.3.7 2018. évi Zárszámadás
        3.2.3.8 2019. évi Zárszámadás
        3.2.3.9 2020. évi Zárszámadás
        3.2.3.10 2021. évi Zárszámadás
        3.2.3.11 2022. évi Zárszámadás
3.3 Működés *
    3.3.1 A foglalkoztatottak *
    3.3.2 Támogatások
        3.3.2.1 2014. évi Támogatások
        3.3.2.2 2015. évi Támogatások
        3.3.2.3 2016. évi Támogatások
        3.3.2.4 2017. évi Támogatások
        3.3.2.5 2018. évi Támogatások
        3.3.2.6 2019. évi Támogatások
        3.3.2.7 2020. évi Támogatások
       
3.3.2.8 2021. évi Támogatások
        3.3.2.9 2022. évi Támogatások
        3.3.2.10 2023. évi Támogatások
        3.3.2.11 2024. évi Támogatások

    3.3.3 Szerződések
        3.3.3.1 2013. évi Szerződések
        3.3.3.2 2014. évi Szerződések
        3.3.3.3 2015. évi Szerződések
        3.3.3.4 2016. évi Szerződések
        3.3.3.5 2017. évi Szerződések
        3.3.3.6 2018. évi Szerződések
        3.3.3.7 2019. évi Szerződések
        3.3.3.8 2020. évi Szerződések
        3.3.3.9 2021. évi Szerződések
        3.3.3.10 2022. évi Szerződések
    3.3.4 Koncessziók *
    3.3.5 egyéb kifizetések *
    3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések, pályázatok
    3.3.7 Közbeszerzés
        3.3.7.1 2018. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.2 2019. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.3 2020. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.4 2021. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.5 2022. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.6 2023. évi közbeszerzési terv
        3.3.7.7 2024
. évi közbeszerzési terv

Megszakítás