Oldal kiválasztása

Közös Hivatal

Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő
 
Tisztelt Állampolgárok!

Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban kapott felhatalmazása alapján, 2012. december 14-i közös testületi ülésen létrehozták a BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT, amely 2013. január 1. napjával kezdi meg működését.

Ezzel egyidejűleg, megszűnik a Balatonberényi Polgármesteri Hivatal és Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége.

A közös hivatal létrehozását az indokolta, hogy 2013. január 1. napjától azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt.

Az új hivatal feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a hivatalt létrehozó megállapodás állapítja meg. A feladatokat 18 fő köztisztviselő végzi.

A hivatal szerves részeként kettő kirendeltség működik.

 

Balatonberényben a Kossuth tér 1. szám alatt:
A kirendeltségen a képviselő testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, meghatározott napokon, szakügyintéző ügyfélfogadásával biztosítjuk, így

– szociális és gyermekvédelmi ügyek,

– hagyatéki ügyek,

– pénztári ki-, befizetések

– adóigazgatási ügyek,

Köztisztviselők létszáma: 3 fő

Balatonmáriafürdőn a Gróf Széchenyi Imre tér 9. szám alatt:
A kirendeltségen a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett, ügyfél-tájékoztatási feladatokat lát el a hivatal 1 fő köztisztviselővel. A feltételek kialakítása, a közösségi ház felújítása folyamatban van, befejezése, a 2013. év végén várható.

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken:

Hétfőn, szerdán, csütörtökön délelőtt 8:00-12:00, délután 13:00-16:00
pénteken: 8:00-12:00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hivatalunk célja, hogy a hatósági feladatokat ellátása mellett, a települési önkormányzatok feladatellátását magas színvonalon segítse, a hivatalhoz forduló polgárok, ügyeinek intézésében partner legyen.

Fontos megjegyezni, hogy 2013. január 1-ével a Marcali Járási Hivatal is megkezdi működését.

A Hivatal elérhetőségeiről, feladatellátásáról folyamatosan tájékoztatom Önöket a helyi újságokban és honlapokon.

A hivatal vezetője: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Megszakítás