Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő – Balatonújlak Községek Polgárőr Egyesülete 2019. március 22-én tartotta a 2018. évet értékelő közgyűlését a Balatonújlaki Kultúrházban. A közgyűlésen 31 egyesületi tag vett részt.
Az elnökség tájékoztatást adott az egyesület 2018. évi tevékenységéről, a bevételekről és kiadásokról, elfogadta a 2018. évi mérleget és közhasznúsági jelentést, valamint a 2019 évi költségvetést. A felügyelő bizottság elnöke ismertette ellenőrzéseinek megállapításait.

Egyesületünk 2018-ben 44 taggal működött Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek területén. A 44 tagból 34 fő látott el aktív szolgálatot és 287.alkalommal 4192. óra szolgálatot teljesített. A járőr gépkocsink 10.542. Km-t futott. A gépkocsizó szolgálaton kívül az egyesület kettő robogójával és kerékpárral és gyalogosan is végeztünk járőrözést a nyári időszakban. A rendőrséggel 54 alkalommal 3 fő 443. óra közös szolgálatot látunk el. Az összes szolgálaton belül 24. alkalommal 822. órában részt vettünk az önkormányzatok által közterületen megtartott rendezvények lebonyolításában, a rendőrség felkérésére útvonal biztosítást végeztünk Balatonmáriafürdő területén a fúvószenekari találkozó menetzenével érintett útszakaszán, és a településen áthaladó Balaton körüli futóversenyeken és kerékpáros versenyeken, valamint a Balatonkeresztúri Sportegyesület hazai focimeccseinek biztosításában.

Egy alkalommal eltűnt gyermek felkutatásában vettünk részt és egy alkalommal segítséget nyújtottunk strandon rosszul lett személy ellátásában.

A járőrszolgálatot úgy szerveztük, hogy figyelembe vettük a működési terület mindenkori bűnügyi helyzetét. Igény szerint a rendőrséggel közös szolgálatokat is elláttunk. Fokozott szolgálatot láttunk el a települések állandóan lakott területein, intézmények, üzletek, szórakozó helyek környékén, zártkertekben, valamint a Balaton parti villasorokon, a nyári időszakban a strandokon.

Szórólapokon hívtuk fel a helyi lakosság és nyaraló vendégek figyelmét a bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményekre, és azok megelőzésére. Tevékenységünkről, rendezvényeinkről a települések lakósságát, a helyi folyóiratokban és a községek honlapjain tájékoztattuk.

Működési költségeinket Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak Önkormányzatai által nyújtott támogatásokból, lakosság adó 1%-a támogatásokból, tagdíj bevételekből és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség támogatásaiból finanszíroztuk.

Bende Ottó
egyesület elnöke