Munkakör megnevezése: gondozó
Munkavégzés ideje: 24 órás készenléti ügyelet
Időtartama: 2 hét / hónap (rugalmas beosztás)
Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő település
Betölthető: 2020. március 1-től
Előny: Szociális vagy egészségügyi végzettség
Munkabér: Tiszteletdíj

Munkakör célja:
A munkakör célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő jelzése esetén
haladéktalanul (30 percen belül) a helyszínre érkezik és elhárítja a felmerülő krízishelyzet.

Specifikáció:
Köteles az ellátott személy segélyhívása esetén a helyszínen megjelenni 30 percen
belül. A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedés megtételére, szükség esetén további, egészségügyi, vagy szociális
ellátást kezdeményezni.
 Esetenként, ha szükséges megméri az ellátott vérnyomását, vércukor-szintjét.
 Szükség esetén kapcsolatba lép a háziorvossal és/vagy a körzeti ápolónővel.
 Részt vesz a térítési díjak szedésében.
 A végzett munkáról riasztási jegyzőkönyvet állít ki, melyet minden hónap 5.-ig eljuttat
a szakmai vezetőnek.
 A gondozott hozzátartozóival szükség szerint keresi a kapcsolatot.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:

Guzsvinecz Roland
szakmai vezető
Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055
e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu