Évet értékelt a Tűzoltó Egyesület

2020. március 7-én tartotta évzáró közgyűlését a tűzoltó egyesület. A közgyűlésen jelen volt a szakmai vezetés részéről
Greffer József tüó.ezds. a Marcali KVK. vezetője és Tompos Gábor tüó. alez. a Marcali HTP parancsnoka. Juhász László elnök köszöntötte a résztvevőket, majd a napirendi pontok szerint ismertette a vezetőség a 2019 évről szóló beszámolóját a végzett munkáról és az elért eredményekről. A 2019 évi pénzügyi beszámolót követően a 2020 évi feladatok, valamint a költségvetési tervezet került meghatározásra, illetve elfogadásra. Mindhárom dokumentumot egyhangúan fogadta el a tagság.

Tompos Gábor tüó.alez. felszólalásában megköszönte az egyesület tagságának a 2019 évben végzett munkáját . Elmondta, mindenben a segítségünkre állnak,hogy minél hatékonyabban tudják támogatni az egyesületet, mivel egy jól működő egyesületről van szó. Gratulált az elért eredményekhez. Tájékoztatta a közgyűlést a Marcali HTP vonulási számairól, valamint a gépjármű és technikai ellátottságáról.  Továbbá felhívta a figyelmet a pályázatok fontosságára.

Greffer József tüó.ezds. hozzászólásában tájékoztatta a résztvevőket elsősorban a Marcali Járási mentőcsoport pályázati lehetőségeiről és az elnyert eszközök tárolásának helyzetéről.

Felhívta a figyelmet a módosult tűzgyújtási szabályok betartására.

Az egyesület vezetősége nevében köszönöm mindazoknak a munkáját, akik valamilyen módon tettek az egyesületért. A fenntartó önkormányzatoknak és a felettünk álló szakmai vezetésnek a támogatást, ezáltal a ránk háruló feladatokat hatékonyan el tudtuk végezni.

Juhász László
elnök