LAKOSSÁGI FÓRUM
BALATONMÁRIAFÜRDŐ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ÉS TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁNAK
MUNKAKÖZI TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2019.(XI.18.) számú Kt. határozatában döntést hozott településképi rendeletének módosítására vonatkozóan.

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről – kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt minden gyülekezés tilos, ennek értelmében az önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja le településképi rendeletének módosításához szükséges partnerségi egyeztetését.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.14.) számú rendelete 1.§ szerinti Partnerek az eljárások előzetes tájékoztatási szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A település arculati kézikönyv módosításához és a településképi rendelet módosításához a hatályban lévő, illetve tervezet kézikönyv és rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.balatonmariafurdo.hu

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonmáriafürdő község lakossága, a balatonmáriafürdői ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánítás határideje: 2020. november 25-től – december 10-ig.
(az önkormányzati honlapon történő közzétételtől számított 15 nap)

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban postai és elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
E-mail cím: polgarmester@balatonmariafurdo.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonmáriafürdő, 2020. november 19.

Galácz György Vince
polgármester

LETÖLTÉSEK: