TÁJÉKOZTATÁS
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban: Szakértő) által benyújtott kérelem alapján a Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó, VE-09/KTF/ 07970/2020. ügyiratszámon indult, VE-09/KTF/00098-42/2021. ügyiratszámon folytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó
egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-ának megfelelően az érintettek személyes
megjelenése nélkül megtartott közmeghallgatás során benyújtott észrevételekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerint az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.

A beérkezett észrevételek és a Szakértő által arra adott válaszok, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság észrevételekkel kapcsolatos nyilatkozata jelen tájékoztatás mellékletét képezi.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Benczik Zsolt
főosztályvezető