Oldal kiválasztása

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Áder János Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával 2019.03.07. és 2019.04.30. közötti időszakra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát, melynek értelmében a Marcali Járásbírósághoz 4 fő, fiatalkorú elleni büntetőeljárásban is eljáró ülnököt kell megválasztani.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete, jelen esetben Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

A hirdetmény teljes szövege itt érhető el:

Hirdetmény ülnökválasztásról

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

Tájékoztató – Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Jelölés minta

Nyilatkozat – Jelölés elfogadása

Megszakítás