Oldal kiválasztása

Tőkés László Sándor válogatott fényképeiből nyílt időszakikiállítás Holládon

2021.08.07-én került sor aholládi könyvtárban, a volt balatonmáriafürdői nyaralópolgár,Tőkés László Sándor (1929-2014) fényképeiből rendezett„Élet a Bari-hegyen”című időszaki kiállítás megnyitójára.

Kabai Gergely holládi polgármester a köszöntőjében elmondta: azért is kivételesen értékes a gyűjtemény, mert azok az idősek, akik a képeken szerepelnek, nagyszülők, szomszédok, rokonok, ma már csak az utódok emlékezetében léteznek.  A szőlőművelés évszázados hagyományait az életvitelükben hordozták. Egykori pincéik pusztulnak, omladoznak, eszközeik elvesztek az idő folyamán. Ma már alig lenne mit fotózni a Bari hegyen.

Üst Gyula holládi alpolgármester, a Holládi Települési Értéktár elnöke a Hungarikum törvényről beszélt, a helyi értékek gyűjtését és a megbecsülésük fontosságát emelte ki. „Még a legkisebb közösségben is vannak megőrzésre és megbecsülésre érdemes értékek.” – gondolattal zárta a köszöntőjét.

Huszár Mihály történész-muzeológus, a Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár elnöke, a kiállítás rendezője a tárlat megszületésének a körülményeiről beszélt, és részletezte a két település közös pályázati programjának következő állomásait is.

Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója szakmai megnyitó beszédében felidézte Tőkés László Sándor életútját.  Kiemelte, hogy Laci bácsi miután megtanult fényképezni,úttörő módon kidolgozta a mikrofilmek könyvtári feldolgozásának lehetőségeit. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosaként, osztályvezetőként 52 éven át végezte ezt a kimagaslóan fontos munkát.

Tőkés László Sándor a családjával 1931-től Balatonmáriafürdőn nyaralt, és járta a szőlőhegyeket.1973 és 1986 között minden évszakban fotózta a munkafolyamatokat a metszéstől a nyári zöldmunkákon át a szüretig,valamint a poharazgatások kedélyességét is megörökítette. Remek zsánerképek, bensőséges portrék készültek. Az itt élők bizalmukba fogadták, és beengedték az életükbe a fotóst. A közel 5000 kép olyan gazdag anyag, hogy ebből a hagyatékból több tematikus kiállításra valót is lehetne még összeállítani a jövőben. (Eddig három kiállítás valósult meg: Kéthelyen, Marcaliban és Balatonmáriafürdőn.) A képek kiváló minőségűek, dokumentarista és helyenként művészi igényű, jó szemmel készült fekete-fehér alkotások.2011-ben Tőkés László Sándor a Marcali Múzeum gondjaira bíztaezt a kiemelkedő néprajzi, művészeti és történeti értéket képviselő gyűjteményt.

A megnyitó ünnepélyen a család részéről Laci bácsi fia, dr. Tőkés Gábor idézte meg édesapja emlékét és a fényképezéssel kapcsolatos gondolatait.Részletek a beszédéből:„Festő nagyapánk [Tőkés Sándor (1882-1950) festőművész] a balatoni tájak mellett festett képeket az itteni parasztházakról, sőt egy Bari-hegyi présházról is.  Talán ez inspirálta apánkat, hogy megismerje a 70-es években itt mégéletvitelszerűen lakó emberek életét, környezetét.”[] „Apánkban a balatoni nyaralások mély nyomot hagytak, sőt az élet úgy hozta, hogy a feleségével, édesanyánkkal is a Balatonnál ismerkedtek meg. Soha nem mondott le arról, hogy egyszer újra kösse valami Balatonmáriához.Gyerekkorunkban mindig kibérelt a család egy szobát a községben. Aztán megjött a lehetőség: az Őzike villa tulajdonosa, Abay Gyula által birtokolt mezőt, az Őzike rétet, ahol gyerekkorukban sokat játszottak, felparcellázták.Apánknak itt sikerült megvenni egy telket, és 1969-re egy nyaralót is fel tudott építeni”.[]A gyermekei néha elkísérték az édesapát a fotós túrákra, főleg amikor a kerékpárt a Trabantra cserélte. A család is örömmel látja, hogy az öröksége, mellyel olyan sokat fáradt, ma is él, és örömet szerez a helyieknek.”

Az „Élet a Bari-hegyen. Válogatás Tőkés László Sándor holládi fényképeiből” címűidőszaki kiállítás aHUNG-2020/6419 HF/748/2020 „Közös értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében – Helyi Értéktár Bizottság létrehozása Hollád községben” – című pályázati projektkeretében a holládi és a balatonmáriafürdőiértéktár bizottságok közös munkája révén, a Marcali Múzeumtársrendezésében valósult meg. A projekt keretében kiállítási installációs eszközöket is vásároltak a szervezők.

A tárlat a továbbiakban a könyvtár nyitvatartási idejében és külön bejelentkezéssel is látogatható.

Másnap, augusztus 9-én, vasárnap a holládiak és környékbeliek nagy számban gyülekeztek Bari-hegyen, a Szent Donát-kápolnánál. Itt tartották meg a hagyományos búcsúi szentmisét, amelyet Ungvárszki Imre plébános celebrált. A résztvevők a misét követően a kápolnában megtekinthették Tőkés László Sándor kápolnát ábrázoló archív képeit is.  Az ősi kápolna kertjében, Isten szabad ege alatt ünneplőben és ünneplő szívvel szállt a zsoltár.

Megszakítás