Oldal kiválasztása

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdőn állandó lakóhellyel rendelkező – az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő – tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti, ha a kérelmező nyilatkozata szerint a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot).

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a kérelem szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.).

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. azaz 2022. szeptember 30. napját követően iskolakezdési támogatás iránti kérelem már nem nyújtható be a hivatalhoz!

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú irodájában, vagy elérhető az önkormányzat honlapján a https://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-dokumentumok/ menüpont alatt.

A támogatás összege: 20 000 Ft.

A kifizetés a kérelem benyújtását követő harminc napon belül történik az önkormányzat házipénztárából, vagy átutalás útján.

A támogatás megállapításának feltételei:

  • a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása,
  • a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása és
  • a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat (a kérelemhez jövedelemigazolást mellékelni nem kell)

 

Galácz György
polgármester

Megszakítás