Oldal kiválasztása

Az önkormányzat kérelemre egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a 25. életévüket be nem töltött, balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel rendelkező fiatalokat, akik az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán – alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében – folytatnak tanulmányokat és a kérelemben nyilatkoznak arról, hogy családjukban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot).

A támogatás iránti kérelem október 31. napjáig nyújtható be. A határnap elmulasztása jogvesztő.

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú irodájában, vagy elérhető az önkormányzat honlapján a https://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-dokumentumok/ menüpont alatt.

A támogatás megállapításának feltételei:
– a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása,
– a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállásáról kiállított igazolás becsatolása és
– a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat (a kérelemhez jövedelemigazolást mellékelni nem kell).

A támogatás összege: legalább 20.000 Ft, legfeljebb 50.000 Ft/fő.
A támogatás konkrét mértékét – mely azonos összegű minden hallgató esetében – a benyújtott kérelmek száma és az éves keretösszeg alapján a polgármester állapítja meg.

Galácz György
polgármester

Megszakítás