Oldal kiválasztása

 

Tisztelt Lakosok!

Az egyetemes gázszolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos 7/A. §-a alapján lehetőség van arra, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb 4, egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakásrendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

A lakás rendeltetési egységek számáról kérelem alapján a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle lefolytatását követően adható ki.

Az eljárás során a jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától fogja biztosítani a kedvezményt.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről az alábbiak szerint rendelkezik:

Lakás

 1. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
 1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

 

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

 

A kérelem benyújtható:

 • személyesen a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), valamint annak Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.),
 • postai úton (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.),
 • e-mail-ben (iktato@balatonkeresztur.hu), vagy
 • e-Papíron.

Az eljárás megkönnyítése céljából hivatalunkban rendelkezésre áll egy kérelem nyomtatvány, melynek alkalmazása nem kötelező, de aki igényli, a hivatalban beszerezheti.

 

Balatonkeresztúr, 2022. szeptember 13.
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Megszakítás