Oldal kiválasztása

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 18/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonmáriafürdő községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az alábbi feltételeknek megfelel:

 Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 520 %-át (148.200 Ft-ot), egyedülálló személy esetén a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 585 %-át (166.725 Ft-ot), egyedülálló, 70 év feletti személy esetén pedig a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %-át (185.250 Ft-ot) nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét a rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb november 4. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 erdei m3 lehet.
A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik legkésőbb 2023. február 15. napjáig.

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.) és a Hivatal Balatonmáriafürdői Kirendeltségén (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi I. tér 9.).

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Galácz György
polgármester

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

Megszakítás