Oldal kiválasztása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. a 30. számú vasútvonalon Lepsény– Siófok – Fonyód – Balatonmáriafürdő állomások között 2024. április 8. – 2024.május 1. között a vasúti közlekedés forgalombiztonságának megtartása érdekében bokorirtást, gallyazást illetve favágást végez. A munkálatok nagyrészt éjszaka történnek, változó időben és helyen kizárólag a MÁV Zrt. területén. Kérjük a lakosság türelmét és megértését!

A munkálatok pontos idejét és helyét a csatolt 1. és 2. számú mellékletben soroltuk fel.

A betervezett zöldterület karbantartást az alábbiakban hivatkozott törvény, szabályzat és rendelet alapján végzi a vasútvállalat:

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről:
A pályahálózat-működtető jogosult a vasúti pályán és a vasúti pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezetékek nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága, üzemzavar megelőzése vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei vagy a környezet- és természetvédelmi érdekek szempontjából.

86/2017 (XII.08. MÁV Ért. 30) EVIG sz. Utasítás:
A vasúti felsővezetéki berendezés közelében lévő minden olyan fát, bokrot, amelyek a pálya irányába történő dőlés esetén az űrszelvényt, a felsővezetéki berendezést (vezetéket, oszlopot, optikai kábelt stb.), erősáramú egyéb berendezést (vezeték, oszlop, világítótest stb.) veszélyeztetik, ki kell vágni. A nyiladék szélességének a vezeték nyomvonalától mindkét
irányban felsővezeték esetén legalább 7,5-7,5 méternek kell lennie. Fák, bokrok telepítésekor a felsővezetéki berendezésektől akkora távolságot kell tartani, hogy azok a későbbiek során se veszélyeztessék a felsővezetéki berendezéseket. 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklete, az Országos Vasúti Szabályzat
vonatkozó részei szerint az engedélyesnek a következőkről kell gondoskodnia:

– az üzemi rend kialakításáról és zavartalan működéséről;
– az élet-, vagyon- és üzembiztonság feltételeinek teljesítéséről és folyamatos fenntartásáról;

B fejezet 1. pont 1.1.13. alpontja, a Vasúti védősáv (biztonsági sáv), mely meghatározza azt a területet, ahol pályahálózat-működtetőnek a közlekedés biztonsága érdekében a feladatait el kell látnia.

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK

Megszakítás