Oldal kiválasztása
Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete
A tűzoltó egyesület dokumentumai 1891-ig vezetnek vissza ugyanis ebből az évből maradt fenn az első kéziratos alapszabály. 1891. július 20-án megalakult A Balaton Keresztúri Önkéntes Tűzoltó Egylet. Az eredeti iratot ma is őrizzük és nagy becsben tartjuk.
1892. január 29-én az Egylet bejegyzését hitelesítette a Magyar Királyi Belügyminiszter, ezt követően az Egyesület neve további változtatásokon ment keresztül. A következő írásos dokumentum, 1964. február 18-i keltezésű: a Balatonkeresztúri Községi Tűzoltó Egyesület alapszabálya.

Működési területként Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek területe lett megjelölve.
Az 1964-es tűzoltótestület 1965. december 29-én került nyilvántartásba .

A 2007. március 3-i közgyűlés Önkéntes Tűzoltó Egyesületet hozott létre, azonban a Megyei Főügyészség álláspontja szerint az „önkéntes” szót nem használhatjuk. Ezért 2007. május 12-én  a tagság az alapszabályban megváltoztatta, így 2007. május 12-től Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete néven működünk tovább. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult és működik a helyi polgárok akaratából, majd 2007-ben a megváltozott jogszabályi környezet miatt újjáalakult. Ennek megfelelően 3 tagú vezetést választott az összehívott közgyűlés : elnök, elnökhelyettes és tűzoltó parancsnok személyében. 2007-től eltelt években a tűzoltószertár, teljes egészében megújult, felújítására került, felszerelése kiegészült. Tagnyilvántartásunk alapján az egyesület létszáma a pártoló tagokkal együtt 26 fő melyből 17 fő rendelkezik a beavatkozásokhoz szükséges alap vagy ennél magasabb végzettséggel.

Az egyesület célja:

  • a tűzoltás műszaki mentés és egyéb kárelhárításban való közreműködés,
  • a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés,
  • működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése.

Minden évben részt veszünk a körzeti és hagyományőrző versenyeken, melyeken jó eredményeket érünk el. A Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete az előírásoknak megfelelően, a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal kötött Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján végzi munkáját. A társadalmi elvárásokat figyelembe véve a 2013-ban megalakult Berzsenyi mentőcsoportba egyesületünk 8 fővel képviselteti magát.

Fenntartóink, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Önkormányzata támogatási szerződés keretén belül biztosítják éves működésünket.

Folyamatosan részt veszünk a BM.OKF által kiírt pályázatokon, amelyben az előírásoknak megfelelő védőeszközöket és felszereléseket szerezhetjük be. A káresetek felszámolásakor  csak vizsgázott és  megfelelő védőfelszerelést viselő önkéntesek vehetnek részt a Marcali  Hivatásos tűzoltók irányításával. Célunk megfelelni a kor követelményének és azon elvárásoknak, amit az élet támaszt velünk szemben.

Tisztelettel:
Juhász László
elnök

Megszakítás