Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község nyugdíjas lakosságát, hogy a 2020. évre befizetett hulladékszállítási díj után 1 db 60 literes gyűjtőedényzet éves közszolgáltatási díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatás igényelhető az önkormányzattól.

Kérelemre szociális támogatásban részesül:

  • az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező,
  • és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él,
  • és befizetési csekken bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette
  • és hátraléka nincs,
  • és az ingatlanra magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítására vonatkozó engedély nincs,
  • és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér összegét (jelenleg 167.400 Ft) nem éri el.
  • A szociális támogatásra a fenti feltételek teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző évben a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér 80 %-át (jelenleg 133.920 Ft) nem éri el.

Az önkormányzat rendelete szerint nyugdíjas háztartás: ahol a népesség-nyilvántartás adatai alapján a lakóingatlanban maximum két nyugdíjas él.

Amennyiben a kérelmező/kérelmezők egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft-ot) nem éri el, a közszolgáltatási díj 100 %-ának megfelelő összegű szociális támogatást kell megállapítani a jogosult nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás részére.

A kérelem a negyedik negyedévi hulladékszállítási díj befizetését vagy átutalását követő harminc napon belül – a tárgyévre vonatkozó befizetések igazolásával és jövedelemigazolás csatolásával – nyújtható be.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), vagy letölthető Balatonmáriafürdő község honlapjáról.

A támogatás a kérelem benyújtását követő tizenöt napon belül kerül folyósításra az önkormányzat házipénztárából történő kifizetés útján.                                                                                                    

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Hulladékszállítási díjtámogatás kérelem
egyedülélő nyugdíjas – 2021

Hulladékszállítási díjtámogatás kérelem
nyugdíjas házastárs – 2021