HIRDETMÉNY – LAKOSSÁGI FÓRUM

BALATOMÁRIAFÜRDŐ TELEPÜLÉSKÉP -VÉDELMI RENDELET MUNKAKÖZI TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve településkép-védelmi rendeletét elkészíti.

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról – kihirdetett rendelkezés értelmében az önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja le településkép-védelmi rendeletének módosításához szükséges partnerségi egyeztetését.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép-védelmi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.14.) számú rendelete 1.§ szerinti Partnerek az elfogadás előtti, munkaközi tájékoztató szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településkép-védelmi rendelet tervezet véleményezéséhez a hatályban lévő kézikönyv és rendelet tervezet letölthető az önkormányzat honlapjáról www.balatonmariafurdo.hu

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonmáriafürdő község lakossága, a balatonmáriafürdői ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánítás határideje: 2021. február 18-tól – március 5-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban postai és elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
E-mail cím: polgarmester@balatonmariafurdo.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonmáriafürdő, 2021. február 16.

Galácz György
polgármester

LETÖLTÉSEK: