Oldal kiválasztása

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkező – az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő – tanulókat kérelemre iskolakezdési támogatásban részesíti.

A támogatás iránti kérelem szeptember 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás összege:

a) általános iskolai tanulók esetében 10.000 Ft,
b) középiskolai tanulók esetében 20.000 Ft.

A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik szeptember 1. és október 31. napja között.

A támogatás kifizetésének feltétele:

  • a kérelem és a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatás

Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges kérelem nyomtatvány a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú irodájában szerezhető be szeptember 1. napjától kezdődően.

A kitöltött kérelem benyújtható személyesen Schenkné Gaál Zsuzsanna szociális ügyintézőnél (önkormányzati hivatal 1. sz iroda), vagy postai úton.

Megszakítás