Oldal kiválasztása

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2022.(IV.11.) számú határozatával, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló  6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet alapján nyílt pályázatot hirdet Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonát képező strandi szabadterületek bérbeadásról, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására.

A pályázatot a csatolt formanyomtatvány kitöltésével, zárt borítékban, egy példányban kell a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő alatt benyújtani az alábbiak szerint:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, elérhetőségét (e-mail, telefonszám)
  • gazdasági társaságok esetén székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, Képviselőjének neve és elérhetősége
  • a tevékenység megnevezését, helyszínét
  • a bérelt területen elhelyezni kívánt létesítmény (légvár, pavilon, pult, vízi-sportszer eszközök stb.) rövid leírása és fényképe, vagy rajza
  • a megajánlott bérleti díj összegét
  • hozzájárulónyilatkozatát a személyes adatai kezeléséhez

Kérjük a borítékot „Strandi szabadterületek 2022.” jelzéssel ellátni!

A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton:
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.

 A pályázatok beadási határideje: 2022. május 3. (kedd) 10:00

A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidő időpontjában nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A pályázatok felbontásáról az önkormányzatot képviselő személy feljegyzést készít.

 A pályázatok bontási ideje: 2022. május 3. (kedd) 10:00

A pályázatok a táblázatban foglalt időtartamra, a kiindulólicit összegével minimálisan megegyező összeg megajánlásával nyújthatók be. Amennyiben az egyes helyszínekre azonos tevékenységre több ajánlattevő is licitál, úgy a legkedvezőbb feltételeket kínáló pályázóval kerül sor szerződéskötésre. A pályázat a felsorolt helyszíneken olyan tevékenységi körre is benyújtható, amelyet a táblázat nem tartalmaz. Ebben az esetben a licit összege tetszőleges.  

Ha a liciteljárás nyertese a tárgyalást követően bejelenti, hogy a területet nem kívánja igénybe venni, úgy a liciteljáráson részt vett következő legmagasabb bérleti díjat felajánló – az általa felajánlott bérleti díjon – jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben minden ajánlattevő visszalép új hirdetményt kell közzétenni.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázóknak az általuk benyújtott ajánlathoz a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig ajánlati kötöttségük van!

A pályázatok elbírálási határideje: 2022. május 10. (kedd)

A pályázati eljárás további részleteit a hivatkozott rendelet 4. melléklete tartalmazza.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
E-mail: marketing@balatonmariafurdo.hu
Telefon: 06 (85) 375-266, 0630/835-8856

Balatonmáriafürdő, 2022. április 14.

Poják Csaba sk.
alpolgármester

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Megszakítás