Oldal kiválasztása

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 90/2022. (VI.29.) számú határozatában döntést hozott Balatonmáriafürdő hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosításáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) értelmében az önkormányzat lefolytatja településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetését.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017.(III.17.) számú rendelete szerinti Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának előzetes tájékoztatási anyaga és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megtekinthető a www.balatonmariafurdo.hu honlapon.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonmáriafürdő lakossága, érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2022. június 30-tól – július 8-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. / vagy az onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu e-mail címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonmáriafürdő, 2022.06.30.

Galácz György
polgármester

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

Megszakítás