Sikeres Hungarikum Pályázataink Balatonmáriafürdő és Hollád célterületen Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2020. júniusában pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályához (HUNG-2020/6818 számmal), amely pályázat idén ősszel támogatásban részesült.

A „Helyi értékeink nyomában Balatonmáriafürdőn” című projekt célja, hogy a Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság által már nyilvántartásba vett helyi értékeit kibővítse, bemutassa és népszerűsítse.
A Helyi Értékek besorolása az alábbi kategóriák alapján történhet: agrár- és élelmiszergazdaság; turizmus, vendéglátás; épített környezet, kulturális örökség

A Helyi Értéktárba ezidáig bekerültek:
– Gróf Széchényi Imre telepítési kormánybiztos munkássága és a szőlőtelepítés,
– Az Öreg temetőben levő (Nefelejcs utca), a telepítési emlékkereszt,
– A hegyközségi emlékkereszt az Ady és a Keszeg utca sarkán,
– A Regens Wagner Otthon (volt Park Hotel, majd MABI és SZOT üdülő) épülete,
– Bárdos Lajos zeneszerző, kóruskarnagy emlékezete,
– A repített vagy más néven hasított hal elkészítési módja.

A pályázat célja:
A bizottság fontosnak tartotta, hogy Balatonmáriafürdőn a helyi identitástudatot tovább erősítse, és a település történetével a különböző korosztályokat megismertesse. A projekt célja során az értéktár bizottság egy könyvet, egy kis filmet és egy időszaki kiállítást hoz létre, valamint a helyi értékeit a megyei értéktárba delegálja. A Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság tervei szerint többek között 2021 tavaszán
időszaki értéktár kiállítás létrehozásával, valamint 2021 augusztusában pedig egy reprezentatív könyv megjelentetésével szeretnénk a pályázatban megfogalmazott célokat teljesíteni.

Eddigi megelőző értékfeltárás:
Balatonmáriafürdőn 2015. májusában alakult meg a helyi értéktár bizottság, de már azt megelőzően is komoly kutatómunka és értékfeltárás folyt, amely ezzel új lendületet kapott. 2009-ben a Helytörténeti Gyűjtemény Balaton-Mária-Fürdő (1896-1945) című állandó településtörténeti-kiállítása jött létre. Az elmúlt években egy előadássorozat zajlott „Fejezetek a településünk múltjából” címmel az Andrássy Mária Közösségi Házban. Ennek keretében például Bárdos Lajos zeneszerzőre, karnagyra és zenetudósra, valamint Bernáth Aurél festőművészre koncerttel, kiállítással és előadásokkal emlékeztünk. Közreműködésünkkel gróf Széchényi Imrének, a falu alapítójának a tiszteletére teret nevezett el és mellszobrot állított a település. Több alkalommal rendeztünk helyismereti és helytörténeti vetélkedőket az iskolások számára. Részt vettünk a település névadójának gróf Széchényi Imréné Andrássy Mária földi hamvainak somogyvári újratemetésében. Együttműködtünk a Marcali Múzeummal egy több nyelven megszerkesztett „Üdvözlet Balatonmáriafürdőről! – Képeslap válogatás egy délnyugat-balatoni település múltjáról” című helytörténeti könyv elkészítésében. A Közösségi Ház udvarán pedig a szőlőművelő elődeink emlékére helyi emlékhely került felavatásra.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának a gesztorságával, a Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság koordinálásával idén ősszel veszi kezdetét Hollád község helyi értéktárának a létrehozása. Ennek az alapját a „Közös értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében – Helyi Értéktár Bizottság létrehozása Hollád községben” című (HUND-2020/6419 számú) benyújtott, majd támogatásban részesült pályázata képezi.
A projekt során a balatonmáriai értéktár bizottság az értékgyűjtési tapasztalatait megosztja Hollád településének képviselőivel, akik vállalják, hogy létrehozzák és működtetik a település értéktár bizottságát, valamint annak helyi értékeit a megyei értéktárba delegálják majd.

Holládon a helyi értékek gyűjtésének már vannak előzményei. Az 1990-2000-es években helyi önkéntesek bevonásával gyűjtöttek, azonban az eredmények nem lettek publikálva és széles körben megismertetve. (Ilyen különleges érték többek között a Bari-hegy szőlő- és gyümölcstermesztési kultúrája vagy a bábtáncoltató betlehem hagyománya.) Az önkormányzat részéről megtörtént az épített örökség felmérése. A civil szféra részéről az Örök Fiatalok Holládért Egyesület és a Bari-hegyi Gazdák Baráti Társasága végzett és ma is végez értékfeltáró, megőrző és népszerűsítő tevékenységet tematikus programok, séták,
előadások megszervezésével. A tudományosság oldaláról elsősorban a szőlőhegyi táji és építészeti értékeket dolgozták fel és publikálták. Mindez megfelelő alapot képezhet a helyi értéktár kialakításához és működtetéséhez. A tervek szerint 2021. nyarára, a Holládhoz tartozó Bari-hegy kápolnájának a búcsújára sikerül az értéktárral kapcsolatos vállalásokat teljesíteni.

HUSZÁR MIHÁLY
Történész
Balatonmáriafürdő Helyi Értéktár Bizottság elnöke